Formularz powiadomienia o wykorzystaniu opcji

Przesłanie przez Państwa powiadomienia o wykorzystaniu opcji lub wymiana jakiejkolwiek innej korespondencji z firmą ABS nie powodują powstania zobowiązania firmy ABS dotyczącego zakupu jakiegokolwiek cielęcia objętego programem Icon Sires do chwili zawarcia przez Państwa i firmę ABS umowy zakupu byka lub krowy.