Warunki opcji

Potomstwo Żeńskie — RASA HOLSZTYŃSKA

Miejsce w rankingu*
Cena zakupu
25 najlepszych
$100,000 USD
150 najlepszych
40,000 USD

* Ranking opiera się na pozycji określonej według indeksu TPI potomstwa żeńskiego w porównaniu z innymi krowami w wieku Potomstwa lub starszymi w najnowszej wersji pliku CDCB — podsumowanie buhajów.

Potomstwo Męskie — RASA HOLSZTYŃSKA

Miejsce w rankingu*
Cena zakupu
10 najlepszych
100,000 USD
30 najlepszych
50,000 USD
100 najlepszych
20,000 USD
300 najlepszych
10,000 USD

* Ranking opiera się na pozycji określonej według indeksu TPI potomstwa męskiego w porównaniu z innymi bykami w wieku Potomstwa lub starszymi w najnowszej wersji pliku CDCB — podsumowanie buhajów. 

ABS zapłaci uczestnikowi cenę zakupu tylko wtedy, gdy:

(a) W przypadku potomstwa męskiego Potomstwo (i) spełnia kryteria normy ABS dotyczące zdrowia i produkcji nasienia (zgodnie z Umową zakupu byka); oraz (ii) wytworzyło co najmniej 2000 jednostek nasienia.

(b) W przypadku potomstwa żeńskiego Potomstwo (i) spełnia kryteria normy ABS dotyczące zdrowia (zgodnie z Umową zakupu krowy); oraz (ii) charakteryzuje się zdrowiem reprodukcyjnym zgodnie z uzasadnioną klasyfikacją personelu