Dutch

Icon Sires

ABS Global, Inc. (ABS) streeft ernaar haar klanten superieure rundveegenetica te leveren, zodat zij in staat zijn op efficiëntere wijze hoogwaardige dierlijke eiwitten te produceren in de vorm van vlees of melk. Wij investeren fors en op strategische wijze in het identificeren, ontwikkelen en op de markt brengen van die dieren waarvan wij vinden dat deze de genetische verbetering van uw veestapel bevorderen.  Omdat wij u de meest effectieve genetica willen blijven leveren en om onze doorlopende investering in ons fokprogramma te beschermen, heeft ABS het Icon Sires™-programma ontwikkeld. Zodra u een Icon Sires-optieovereenkomst aangaat met ABS, krijgt u toegang tot onze beste commerciële genetica en tegelijkertijd wordt u de kans geboden een gunstige prijs te ontvangen voor het nageslacht van Icon Sires dat terugkeert in het ABS-systeem.

Optie Icon Sires-nakomelingen

Als u in het bezit bent van een zoon of dochter van een Icon Sire die u wilt verkopen, controleert u eerst of de vader op deze pagina genoemd wordt en of uw Icon Sire-zoon of -dochter voldoet aan de genomische keuringseisen die hieronder worden aangegeven in de sectie Genomische Keuringseisen.

Als uw Icon Sire-zoon of -dochter aan deze beide vereisten voldoet, kunt u het Aanmeldformulier voor Nakomelingen.invullen. 

Als uw Icon Sire-zoon of -dochter niet voldoet aan deze beide vereisten, is er geen verdere actie van uw kant nodig en staat het u vrij uw nakomelingen naar eigen goeddunken te verkopen met inachtneming van de Algemene Voorwaarden.

Als u er niet zeker van bent of uw nakomelingen voldoen aan de genetische keuringseisen, neemt u contact op met ABS via [email protected].

Genomische keuringseisen

De Genomische Keuringseisen worden hieronder genoemd. Alvorens het Aanmeldformulier voor Nakomelingen in te vullen, dient u een Amerikaanse genomische beoordeling van uw nakomelingen te verkrijgen die wordt verstrekt door een erkende voordrager van de Raad voor Melkveehouderij (CDCB). Als u uw nakomelingen wilt verkopen zonder dat u een Amerikaanse genomische beoordeling hebt verkregen, kunnen uw nakomelingen nog steeds in aanmerking komen voor de ABS Nakomeling-optie . U mag in dat geval uw Icon Sire nakomeling niet verkopen totdat u een Amerikaanse beoordeling heeft verkregen en u hebt bevestigd dat ABS geen rechten meer heeft op de nakomelingen onder de genomische keuringseisen. Als u geen Amerikaanse beoordeling kunt verkrijgen, neemt u contact op met de afdeling productontwikkeling van ABS via [email protected]. Uw voordrager zal u in dat geval voorzien van een GTPI-score (Genomische Totale Prestatie Index). Dit is een berekening van de Holstein Association die de genetische waarde van rundvee meet. Als er geen GTPI-score wordt afgegeven, kunt u uw eigen genetische beoordeling indienen bij ABS, waar vervolgens de GTPI wordt berekend. Als uw nakomelingen een haplotype hebben dat niet hieronder wordt genoemd, kunnen zij nog steeds kwalificeren onder de algemene Holstein of Jersey-categorie voor nakomelingen.

CATEGORIE
GTPI-SCORE
Holstein-nakomelingen (mannelijk of vrouwelijk) GTPI-score van 2810 of hoger
Onthoornde Holstein-nakomelingen (mannelijk of vrouwelijk; homozygoot of heterozygoot) GTPI-score van 2680 of hoger
Red-dragende Holstein-nakomelingen (mannelijk of vrouwelijk; homozygoot of heterozygoot) GTPI-score van 2680 of hoger
Overheersend Red Holstein-nakomelingen (mannelijk of vrouwelijk; homozygoot of heterozygoot) GTPI-score van 2680 of hoger