Optievoorwaarden

Pagina Optievoorwaarden

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden van ABSzijn de volgende voorwaarden van toepassing op aankoop of gebruik van Icon Sire™-genenplasma van ABS en het gebruik van nakomelingen van de eerste generatie die zijn geproduceerd met Icon Sire-genenplasma (“Nakomelingen”). Niets in deze voorwaarden verplicht u tot aankoop of gebruik van Icon Sire-genenplasma van ABS.

Gebruik

U gaat ermee akkoord om Icon Sire-genenplasma uitsluitend te gebruiken voor dieren die u in eigendom hebt of die door u geleased zijn voor normale bedrijfsvoering. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABS is het u niet toegestaan, voorafgaand of tijdens de Optieperiode, direct of indirect:

 • Sperma te verzamelen van mannelijke Nakomelingen;
 • Nakomelingen (zowel geboren als ongeboren) te verkopen, te leasen of anderszins over te dragen aan een derde partij; of
 • Sperma, eicellen of embryo’s van Nakomelingen te verzamelen voor, te marketen, te verkopen of anderszins te leveren aan een derde partij.

Voor de duidelijkheid: embryo’s die u produceert met Icon Sire-genenplasma zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en mogen op geen enkel moment worden verkocht, overgedragen of gebruikt met een derde partij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met ABS. Teneinde twijfel te voorkomen: niets in deze voorwaarden beperkt uw recht om Nakomelingen te gebruiken voor natuurlijke voortplanting binnen uw veestapel of een Nakomeling te verkopen aan een slachthuis.

Optie

U verleent ABS (of een door haar benoemde gelieerde onderneming) exclusief, onherroepelijk recht om (A) een mannelijke Nakomeling te kopen en (B) een vrouwelijke Nakomeling te kopen die u beschikbaar stelt, of waarvoor u de intentie heeft deze beschikbaar te stellen, voor verkoop, onder de volgende voorwaarden:

 • Indien (i) de vader van de Nakomeling wordt vermeld op de website van Icon Sires en (ii) deze voldoet aan genetische minimumvereisten die worden vermeld op de website van Icon Sires, dan zult u ABS schriftelijk binnen drie werkdagen na ontvangst van de eerste genomische beoordeling van een mannelijke Nakomeling of onmiddellijk informeren, indien u een vrouwelijke Nakomeling wilt verkopen, door het Icon Sires Aanmeldformulier voor Nakomelingen in te vullen. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om de website van Icon Sires te controleren voordat u Nakomelingen aanbiedt voor verkoop en zoals anderszins noodzakelijk om te voldoen aan uw verplichtingen onder deze voorwaarden.
 • Vanaf de dag van ontvangst van uw schriftelijke kennisgeving heeft ABS 15 werkdagen de tijd (“Optieperiode”) om haar optie op dergelijke Nakomelingen uit te oefenen onder de prijsmatrixen en betalingsvoorwaarden die worden vermeld op de webpagina Icon Sire Optievoorwaarden op http://cms.genusplc.com/absglobal/option-terms en die van tijd tot tijd worden bijgewerkt en onder andere voorwaarden die gebruikelijk zijn voor koopovereenkomsten van dieren in de genetische rundveesector. Als ABS haar optie onder dit artikel uitoefent, dan zullen u en ABS de standaard koopovereenkomst voor stieren of koeien aangaan die dat moment van kracht is (“Koopovereenkomst”) voor de toepasselijke Nakomelingen.
 • Indien (i) de vader niet langer wordt vermeld op de website van Icon Sires, (ii) de Nakomelingen niet voldoen aan genetische vereisten die worden vermeld op de website van Icon Sires, of (iii) als ABS nalaat haar optie uit te oefenen binnen de Optieperiode of u op enige andere wijze schriftelijk informeert dat zij niet de bedoeling heeft de Nakomeling te kopen, dan bent u vrij om naar eigen goeddunken de Nakomeling te verkopen of van de hand te doen, met inachtneming van de Algemene Voorwaarden van ABS.

U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om de website van Icon Sire te controleren voordat u Nakomelingen aanbiedt voor verkoop en zoals anderszins redelijkerwijs noodzakelijk om te voldoen aan uw verplichtingen onder deze voorwaarden.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Icon Sire-genenplasma, ongeacht de manier waarop dit in uw bezit is gekomen. Het is niet toegestaan uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen zonder de schriftelijke toestemming van ABS. Elke ongeautoriseerde overdracht of delegatie van deze voorwaarden of enige Nakomeling zal van meet af aan nietig zijn. Deze voorwaarden zijn bindend en verzekeren het voordeel van de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

Op verzoek van ABS zult u ABS voorzien van bewijsstukken (redelijkerwijs aanvaardbaar voor ABS) omtrent uw sperma-aankopen en fokgegevens die nodig zijn om uw verplichtingen onder deze Overeenkomst te kunnen controleren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat elke schending van uw verplichtingen onder deze voorwaarden onherstelbare schade en nadeel zal veroorzaken voor ABS waarvan de geldelijke waarde moeilijk kan worden vastgesteld en dat ABS het recht heeft een dwangmaatregel in te stellen om enige verplichtingen af te dwingen, in aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen die zij eventueel heeft.

U erkent dat ABS of een van de aan haar gelieerde ondernemingen te allen tijde de eigenaar is en blijft van alle bestaande intellectuele eigendomsrechten in of gecreëerd, gegenereerd of ontdekt uit de genetische materialen (zoals gedefinieerd in de Algemene voorwaarden van ABS) die zich bevinden in Icon Sire-genenplasma.

Deze bepalingen samen met de algemene voorwaarden van ABS en enige andere documenten die door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen, vormen de volledige Overeenkomst tussen u en ABS met betrekking tot de Nakomelingen en Icon Sire genenplasma, vervangt alle voorgaande discussies en afspraken betreffende hetzelfde onderwerp en mogen uitsluitend schriftelijk worden aangepast, ondertekend door beide partijen. Indien u een productontwikkelingsovereenkomst voor de veestapel of een prerelease-overeenkomst bent aangegaan met ABS waarvan de voorwaarden in strijd zijn met deze Overeenkomst, zullen de eerstgenoemde voorwaarden prevaleren.

De Partijen gaan ermee akkoord dat deze Overeenkomst en de documenten die door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen, uitsluitend in de Engelse taal worden opgesteld. De Partijen gaan ermee akkoord dat deze Overeenkomst en de documenten die door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen, uitsluitend in de Engelse taal worden opgesteld.

Optieprijs

Als ABS haar optie uitoefent onder artikel 3 van de Optieovereenkomst van Icon Sire of de ‘Optie’-bepaling van deze voorwaarden, zal ABS u de volgende bedragen betalen (in USD) op basis van de rangorde van de Nakomeling en de voorwaarden die hieronder en in de Koopovereenkomst zijn uiteengezet.

VROUWELIJKE NAKOMELING – HOLSTEIN

Rangorde*
Aankoopprijs
1-25 USD 100,000
26+ USD 40,000

*De rangorde is gebaseerd op de TPI Holstein ‘index’-rangorde van de vrouwelijke Nakomeling vergeleken met koeien in de leeftijd van de Nakomeling of ouder die in het meest recentelijk publiceerde Sire Summary CDCB-bestand is opgenomen..

MANNELIJKE NAKOMELING – HOLSTEIN

Rangorde*
Aankoopprijs
1-10 USD 100,000
11-30 USD 50,000
31-100 USD 20,000
101+ USD 10,000

*De rangorde is gebaseerd op de TPI Holstein ‘index’-rangorde van de mannelijke Nakomeling vergeleken met stieren in de leeftijd van de Nakomeling of ouder die in het meest recentelijk publiceerde Sire Summary CDCB-bestand is opgenomen.

VROUWELIJKE NAKOMELING – HOLSTEIN ONTHOORND/ROOD

(PO; PP; rood-dragend; of overheersend rood) Ɨ

Rangorde*
Aankoopprijs
1-3 USD 30,000
4+ USD 20,000

*De rangorde is gebaseerd op de TPI onthoornd (PO of PP) ‘index’ rangorde van de vrouwelijke Nakomeling vergeleken met koeien in de leeftijd van de Nakomeling of ouder die in het meest recentelijk publiceerde Sire Summary CDCB-bestand is opgenomen.

MANNELIJKE NAKOMELING – HOLSTEIN ONTHOORND/ROOD

(PO; PP; rood-dragend; of overheersend rood) Ɨ

Rangorde*
Aankoopprijs
1 USD 30,000
2 USD 20,000
3-5 USD 15,000
6+ USD 10,000

*De rangorde is gebaseerd op de TPI onthoornd (PO of PP) ‘index’-rangorde van de mannelijke Nakomeling vergeleken met stieren in de leeftijd van de Nakomeling of ouder die in het meest recentelijk publiceerde Sire Summary CDCB-bestand is opgenomen.

Ɨ Als uw Nakomeling een rangorde heeft op zowel de algemene Holstein-index als op een van de onthoornde indexen, dan ontvangt u de aankoopprijs die van toepassing is op de rangorde in elke prijsmatrix. ABS kan ervoor kiezen om de onthoornde status op haar kosten te bevestigen door middel van een genetische test en indien zij hiervoor kiest, zal de Optieperiode met 10 extra werkdagen worden verlengd.

VROUWELIJKE NAKOMELING – JERSEY

(PO; PP; Red Carrier; or Red Dominant)

Rangorde*
Aankoopprijs
1-3 USD 30,000
4+ USD 20,000

*De rangorde is gebaseerd op de JPI ‘index’-rangorde van de vrouwelijke Nakomeling vergeleken met koeien in de leeftijd van de Nakomeling of ouder die in het meest recentelijk publiceerde Sire Summary CDCB-bestand is opgenomen.

MANNELIJKE NAKOMELING – JERSEY

Rangorde*
Aankoopprijs
1-10 USD 30,000
11-30 USD 20,000
31+ USD 10,000

*De rangorde is gebaseerd op de JPI ‘index’-rangorde van de mannelijke Nakomeling vergeleken met stieren in de leeftijd van de Nakomeling of ouder die in het meest recentelijk publiceerde Sire Summary CDCB-bestand is opgenomen.

Aankoopvoorwaarden

ABS zal u de aankoopprijs betalen onder de volgende voorwaarden:

 1. Mannelijke Nakomeling - De aankoopprijs zal alleen worden betaald als en nadat de Nakomeling:
  • De standaard veeartsinspectie, de gezondheidskeuring en de spermaproductie-test van ABS doorstaat (zoals gespecificeerd in de Koopovereenkomst); en
  • Ten minste 2.000 eenheden sperma heeft geproduceerd
 1. Vrouwelijke Nakomeling - De aankoopprijs zal alleen worden betaald als en nadat de Nakomeling:
 • De standaard veeartsinspectie en gezondheidskeuring van ABS doorstaat (zoals gespecificeerd in de Koopovereenkomst); en
 • Reproductief gezien gezond is zoals vastgesteld naar redelijk goeddunken van het veterinaire personeel van ABS.
 1. Aan alle andere toepasselijke voorwaarden in de betreffende Koopovereenkomst is voldaan.

Van tijd tot tijd kan ABS prijsmatrixen toevoegen of aanpassen, inclusief (zonder beperking) de aankoopprijs, categorieën, index, genetisch beoordelingsbestand en rassen. De prijsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u ABS informeert volgens artikel 3(a) van de Overeenkomst zijn van toepassing op elke aankoop van Nakomelingen.