Polish

Strona główna programu Icon Sires

ABS Global, Inc. (ABS) dąży do zapewnienia klientom doskonałego materiału genetycznego bydła w celu umożliwienia im wydajniejszego wytwarzania wysokiej jakości białka pochodzenie zwierzęcego, w postaci mięsa i mleka. Intensywnie inwestujemy w strategiczne identyfikowanie, rozwijanie i wprowadzanie do obrotu zwierząt, które według nas są w stanie najlepiej przyczyniać się do poprawy właściwości genetycznych w Państwa stadzie. Dążąc do dalszego dostarczania Państwu najskuteczniejszego materiału genetycznego i do ochrony naszych bieżących inwestycji w program hodowlany, firma ABS opracowała program Icon Sires™. Dzięki zawarciu umowy opcji Icon Sires z ABS uzyskują Państwo dostęp do naszego najlepszego komercyjnego materiału genetycznego z równoczesną możliwością uzyskania odpowiedniej zapłaty za potomstwo  Icon Sires, które zostanie zakwalifikowane do dalszej hodowli w ABS.

Opcja potomstwa Icon Sires

Jeśli mają Państwo syna lub córkę buhaja z Icon Sire i zamierzają je sprzedać, najpierw należy sprawdzić na tej stronie, w cześć „Wymagania  dotyczące testów genetycznych” czy buhaj znajduje się na wykazie i czy należący do Państwa syn lub córka buhaja Icon Sire spełnia te wymagania.

Jeśli należący do Państwa syn lub córka buhaja Icon Sire spełnia oba te wymagania, należy wypełnić  Powiadomienie o wyborze opcji potomstwa. 

Jeśli syn lub córka buhaja z programu Icon Sire nie spełnia obu tych wymagań, nie muszą Państwo podejmować żadnych działań i można sprzedawać to potomstwo według własnego uznania, zgodnie ze Standardowymi warunkami ABS.

Jeśli nie mają Państwo pewności, czy potomstwo spełnia wymagania dotyczące badań genetycznych, prosimy skontaktować się z ABS, pisząc na adres [email protected] .

Wymagania dotyczące testów genetycznych

Wymagania dotyczące testów genetycznych są wymienione poniżej. Przed wypełnieniem „Powiadomienia o wyborze opcji potomstwa” należy uzyskać amerykańską ocenę genetyczną potomka od zatwierdzonego członka Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB). Jeśli chcą Państwo sprzedać potomstwo i nie uzyskali amerykańskiej oceny genetycznej, potomstwo może nadal kwalifikować się do Opcji Potomstwa ABS i nie można sprzedawać Potomstwa Icon Sire do czasu uzyskania amerykańskiej oceny i potwierdzenia przez Państwo, że ABS już nie ma prawa do potomstwa w ramach wymagań dotyczących testow genetycznych. Jeśli nie można uzyskać amerykańskiej oceny, należy skontaktować się z działem Product Development ABS, pisząc na adres  [email protected]. Państwa osoba nominująca dostarczy wynik GTPI (Genomic Total Performance Index), który jest obliczeniem Holstein Association, które mierzy wartość genetyczną bydła. Jeśli nie podano wyniku GTPI, można podać ABS swoją ocenę genetyczną, a ABS obliczy GTPI. Jeśli Państwa potomstwo ma haplotyp niewymieniony poniżej, może nadal kwalifikować się do ogólnej kategorii potomków rasy holsztyńsko-fryzyjskiej lub jersey.

KATEGORIA
WYNIK GTIP
Potomstwo rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (samiec lub samica) GTPI 2810 lub wyższy
Potomstwo bezrogie rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (samce lub samice, homozygotyczne lub heterozygotyczne) GTPI 2680 lub wyższy
Potomstwo rasy holsztyńsko-fryzyjskiej Red Carrier (samce lub samice, homozygotyczne lub heterozygotyczne) GTPI 2680 lub wyższy
Potomstwo rasy holsztyńsko-fryzyjskiej Dominant (samce lub samice, homozygotyczne lub heterozygotyczne) GTPI 2680 lub wyższy