Formularz powiadomienia o wykorzystaniu opcji

Powiadomienie o wyborze opcji potomstwa

Jeśli mają Państwo syna lub córkę buhaja Icon Sire™, które spełniają kryteria podane na stronie głównej Icon Sires pozwólcie, że złożymy gratulacje jako pierwsi! Wypełnijcie poniżej i prześlijcie Powiadomienie o wyborze opcji. Przesłanie Powiadomienia spowoduje rozpoczęcie Okresu Opcji (zgodnie z umową opcji). Wszystkie formularze przesłane po godzinie 16.00 czasu CST (22.00 GMT) w dniu roboczym lub przesłane w dniu wolnym od pracy będą uważane za złożone następnego dnia roboczego. Dniem roboczym jest każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku), który nie jest świętem narodowym w Stanach Zjednoczonych (zgodnie z wykazem wydanym przez U.S. Office of Personnel Management) lub Wielkim Piątkiem, dniem po Święcie Dziękczynienia, w dowolnym dniu między (i włącznie) Wigilią i Nowym Rokiem.

Jeśli ABS wybierze do zakupu posiadanego przez Państwa syna lub córkę, ABS zapłaci wartość wymienioną w części Ceny Opcji na stronie Warunki Opcji.

Powiadomienie o wyborze opcji potomstwa

*pole wymagane

[wpforms id="896" title="false" description="false"]

Przesłanie Powiadomienia o wyborze opcji lub jakiejkolwiek innej informacji ABS nie tworzy żadnych zobowiązań ABS do zakupu cieląt Icon Sire przed podpisaniem przez Państwa i ABS umowy kupna byka ani umowy kupna krowy.