6 podstawowych potrzeb krów mlecznych i proste oznaki, że nie są one zaspokajane

Anibal Ballarotti for Progressive Dairy

Hodowla bydła stała się w dzisiejszych czasach złożoną działalnością, głównie ze względu na jej multidyscyplinarne wymagania. Producenci mleka i ich doradcy muszą mieć szerokie spojrzenie na działalność w zakresie 360 stopni.


W epoce informacyjnej istnieje wiele źródeł danych dostępnych dla rolników i doradców, ale czasami mają oni trudności z połączeniem wszystkich czynników związanych z sukcesem: płodności, genetyki, produkcji mleka, żywienia, pomieszczeń, zdrowia i tak dalej. Doradcy mogą szczegółowo zapoznać z korzyściami płynącymi z dodatkowego zastrzyku hormonu w programie synchronizacji rui lub dodania niektórych chronionych aminokwasów do diety. Mogą jednak pomijać inne, bardziej podstawowe czynniki, takie jak dostęp do czystej wody, jedzenia lub jakości legowisk.


Może ze względu na rosnące rozmiary stad od setek krów w małych i średnich gospodarstwach, do tysięcy krów w ogromnych przedsięwzięciach, ryzykujemy, że nie uwzględnimy prostych, ale zasadniczych czynników w tym złożonym systemie: samych krów. Gdyby krowy mogły mówić, mogłyby równie dobrze powiedzieć nam, czego potrzebują, aby wieść szczęśliwe (i produktywne) życie. Jeśli nie poświęcimy czasu na dokładne przyjrzenie się krowom i próbę oceny, możemy przeoczyć ważne wskazówki niezbędne dla posiadania zdrowego, szczęśliwego i produktywnego stada.


Na szczęście istnieją technologie i systemy monitorowania zwierząt, takie jak Sygnały Krów (Cow Signals) i inne, które pomagają nam to zrobić dokładnie. Systemy te ustalają nasz punkt odniesienia poprzez proste pytanie: Czy zapewniamy podstawowe potrzeby krów? Zasadniczo musimy zapewnić powietrze, światło, przestrzeń, jedzenie, wodę i odpoczynek, aby zapewnić zdrowie krowie mlecznej. Potrzeby te mogą wydawać się łatwe do spełnienia. Ale czy przeoczamy to, co oczywiste?


Na najbardziej podstawowym poziomie zwykłe spędzanie czasu na obserwowaniu zachowania krów w oborze może być mocnym wskaźnikiem tego, czy te podstawowe potrzeby są zaspokajane. Gdy zwierzę nie znajduje się w hali udojowej, szczęśliwa krowa lubi jeść, pić, odpoczywać i poświęcać czas na spacery i spotkania towarzyskie. Jeśli nie robi żadnej z tych czterech rzeczy, a raczej stoi i czeka biernie, może powiedzieć nam, że coś jest nie tak. Pewna podstawowa potrzeba nie została zaspokojona. Mając to na uwadze, możemy zagłębić się w te potrzeby i to, co samo patrzenie i słuchanie naszych krów może nam o nich powiedzieć:

1. Powietrze: krowy chcą maksymalnie świeżego powietrza i wentylacji.

Krowa podnosząca głowę do dowolnej otwartej przestrzeni nad ścianami obory może wskazywać na potrzebę świeższego powietrza. Krowy w okresie laktacji znacznie podwyższają temperaturę ciała. Aby pozbyć się tej nadmiernej temperatury, zwiększają przede wszystkim tempo oddychania. Próbują się ochłodzić, pozostając w pozycji stojącej, zamiast położyć się. Stanie ułatwia ruchy oddechowe. Czasami podnoszą górną część ciała powyżej tylnej części, aby jeszcze łatwiej oddychać. Optymalna temperatura dla krów w okresie laktacji wynosi od -10 do +15º C. Poniżej 4ºC potrzebują dodatkowej energii, aby utrzymać ciepło. W zależności od wilgotności krowy powyżej 21ºC zaczynają wykazywać pierwsze oznaki stresu.

2. Światło: krowy o optymalnej produkcji mleka i płodności lubią mieć od 14 do 16 godzin światła dziennie i od sześciu do ośmiu godzin ciemności.

Krowy zasuszone i jałówki blisko wycielenia lubią 8 godzin światła i 16 godzin ciemności. Światło oznacza 200 luksów na poziomie krów wszędzie w oborze. Możesz zweryfikować ten poziom za pomocą światłomierza, prostym testem jest sprawdzenie, czy możesz przeczytać gazetę w dowolnym miejscu w oborze. Ciemność oznacza 50 luksów lub mniej, co krowy postrzegają jako noc. Ciemność może zmienić ich cykl dobowy, prawdopodobnie zmniejszając oznaki wystąpienia rui. Jeśli nie dostarczamy wystarczającej ilości światła lub powietrza, musimy rozważyć zburzenie ścian, dodanie więcej okien lub zainstalowanie dodatkowych lamp elektrycznych.

3. Przestrzeń: szczęśliwa krowa ma nieograniczony dostęp do jedzenia, wody i legowiska.

Krowy muszą mieć możliwość swobodnego poruszania się. Powinny być w stanie przejść przez grupę bez dotykania się. Muszą być w stanie wycofać się w bezpieczne miejsce w przypadku konfliktu lub problemów hierarchicznych. Na przykład dominujące krowy zwykle jedzą pierwsze, co może stanowić istotną przeszkodę dla podległych. Dlatego oprócz dobrych nóg, racic i dobrej przyczepności do podłogi, potrzebują przestrzeni. Ten niezbędny swobodny przepływ nie jest możliwy w przeludnionej grupie. Idealna sytuacja pozwoliłaby dwóm krowom przejść obok siebie za rzędem innych krów jedzących.

4. Żywienie: szczęśliwe krowy powinny mieć zapewniony bezpieczny dostęp do karmy przez 24 godziny na dobę, z wystarczającą ilością miejsca do spokojnego jedzenia.

Jedno miejsce na krowę byłoby idealnym środowiskiem do karmienia. Krowy są zwierzętami stadnymi, dlatego też lubią jeść w tym samym czasie. Grupowanie krów pierwszej laktacji osobno od krów w kolejnej laktacji, spowoduje wyższą wydajność. Jest tak, ponieważ pierwiastki są na ogół podporządkowane starszym krowom, a po rozdzieleniu będą jeść w bardziej zrelaksowany sposób. Zazwyczaj częściej odwiedzają aleję paszową i spożywają mniejsze porcje, ale mogą mieć większe spożycie suchej masy. Stół paszowy powinien być o 10 cm wyższy niż poziom stóp krów. Wysokość taka odpowiada najbardziej optymalnemu i naturalnemu sposobowi pobierania paszy, w innym przypadku krowy będą jeść z pozycji poziomej głowy, będą mniej żuć i wytwarzać mniej śliny.

5. Woda: nieograniczony dostęp do świeżej wody pitnej jest równie ważny, jak wystarczająca ilość świeżego pożywienia.

Krowy potrzebują 5 litrów wody, aby zjeść 1 kilogram suchej masy. Zwierzęta lubią pić najczystszą i najświeższą dostępną wodę. Lubią też pić natychmiast po dojeniu. Dlatego poidła powinny znajdować się w wielu miejscach w pobliżu alei paszowych. Zasadniczo powinno być jedno duże źródło wody na każde dwadzieścia krów lub jedno mniejsze źródło na każde dziesięć krów. Krowa pije sześć do ośmiu razy dziennie, do 20 litrów na raz. Brud na dnie zbiorników nada wodzie nieprzyjemny smak. Bakterie będą rozmnażały się, powodując nieprzyjemny zapach wody. Stanowi to zagrożenie dla zdrowia zwierząt. Opróżniaj zbiorniki wody codziennie i czyść je dokładnie raz w tygodniu.

6. Odpoczynek: szczęśliwe krowy lubią leżeć na miękkiej i przyczepnej podłodze legowiska.

Miękkość zapobiega uszkodzeniom przednich kolan i stawu skokowego. Dobra przyczepność zapobiega poślizgnięciom oraz uszkodzeniom kręgosłupa i stawu skokowego. Z powodu niewygodnych legowisk, krowy stoją i czekają. Co to oznacza dla hodowcy? Krowy mówią, że boją się zranienia na dostępnych legowiskach. Zapewnij każdej krowie co najmniej jedno miękkie, głębokie legowisko, używając piasku lub innego miękkiego materiału jako ściółki. Czyść legowiska co najmniej 3 razy dziennie i wypełniaj je ściółką co tydzień.


Aby sprawdzić, czy legowiska są suche i wygodne, możesz wykonać „test kolan”. Klęknij trzy razy na 10 sekund na niektórych legowiskach, aby ustalić, czy są wystarczająco miękkie dla krów. Ponadto „test na pocieranie dłoni” informuje nas, czy legowiska nie są zbyt szorstkie dla stawu skokowego krowy. Jeśli masz oborę wymagającą poprawy, rozpocznij modernizację jak najszybciej. Dokonaj adaptacji 10 legowisk i pozwól dać się przekonać krowom.

Wniosek: Zapewnienie optymalnego komfortu krów poprzez sześć podstawowych potrzeb krów w oborze nie jest łatwe. Ale dostosowanie dowolnego systemu w celu usunięcia braków, o których mówią nam same krowy, poprawi wydajność. Jeśli nauczymy się koncentrować na zapewnieniu świeżego powietrza, światła, przestrzeni i maksymalnych możliwości jedzenia, picia i odpoczynku, rezultatem będzie środowisko, które promuje produkcję, zdrowie i czystość, minimalizując rany, uszkodzenia i kulawizny.

Zdrowsza krowa jest szczęśliwsza. Następnym razem, gdy zbliżysz się do stada, możesz wymienić się z krowami świadomym spojrzeniem, ponieważ słyszałeś, co ci mówią.

Anibal Ballarotti
Technical Service Consultant
ABS Global

Originally published on Progressive Dairy

Bardziej jak to