Dobrostan krów

Komfort krów jest bezpośrednio związany ze zdrowiem zwierząt i ich dobrostanem. Warunki, jakie zapewnisz swoim krowom, mają wpływ na ich wydajność oraz wskaźniki reprodukcji.

Ponieważ trudno jest zmierzyć dokładne korzyści wynikające z zapewnienia krowom odpowiednich warunków, inwestowanie w komfort krów jest często postrzegane jako dodatkowy wydatek. Jednakże ignoworowanie zagadnień związanych z komfortem zwierząt, zagraża prawidłowemu działaniu gospodarstwa mlecznego. Jest to związane ze wzrostem kosztów leczenia i stratami w produkcji, co w efekcie prowadzi do obniżenia rentowności gospodarstwa.

Dobrostan krów ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu zrównoważonej produkcji mleka. Zwracanie uwagi na sygnały wysyłane przez krowy i zaspokojenie podstawowych potrzeb zwierząt, to czynniki w dużej mierze wpływające na sukces hodowli.

Dobrostan Krów- Produkty Genus ABS