Plan Genetyczny

Proste i łatwe to nie to samo. Opracowanie strategii genetycznej dla stada może wydawać się proste, jednak w rzeczywistości nie jest to często wykonywane, co prawdopodobnie oznacza, że nie jest to takie łatwe.

Dość często widzimy hodowców decydujących o swojej przyszłości na podstawie wskaźników branżowych lub strategii sąsiada jako głównym punktem odniesienia. Jednak ten sposób postępowania nie uwzględnia cech charakterystycznych dla ich działalności, a one mają znaczący wpływ na sukces.

Twój plan genetyczny będzie opierał się na wizji “krowy idealnej”, którą sam stworzysz. Powinien być dostosowany do warunków Twojej działalności i brać pod uwagę: Twój biznesplan, sposób płacenia za mleko, warunki środowiskowe, rodzaj budynków, styl zarządzania i wiele innych zmiennych.

Rozumiejąc doskonale te zagadnienia, ABS opracował różne narzędzia planowania strategicznego, aby pomóc rolnikom znaleźć rozwiązania idealne dla ich gospodarstw.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dotyczących planowania strategicznego ABS: