Beef InFocus™

Beef InFocus™ – nasienie buhajów ras mięsnych w stadzie krów mlecznych

Wyniki Oparte na Danych

 

Genus ABS jest zaangażowany w rozwój i oferowanie elitarnej genetyki, która napędza rentowność.

Zysk z postępu genetycznego wymaga zaplanowanej strategii, aby zapewnić wartość każdej ciąży.

Genus ABS współpracuje z gospodarstwami mlecznymi, aby stworzyć kompleksowy plan genetyczny, który jest zgodny z celami gospodarstwa. Większość planów wykorzystuje nasienie seksowane Sexcel® do krycia samic o wyższej wartości genetycznej i strategicznie wykorzystuje Genus ABS Beef InFocus do krycia zwierząt z niską wartością, aby stworzyć pożądane przez branżę cielę mieszańcowe.

Nie każda wołowina pochodząca od cielęcia ma taką samą wartość genetyczną. Każdy buhaj Genus ABS Beef InFocus zapewnia:

  • Genetykę ras mięsnych dedykowaną rasom mlecznym
  • Sprawdzone wyniki w krzyżowaniu z rasami mlecznymi
  • Zbywalność łańcucha dostaw wołowiny
  • Wyniki oparte na danych

Genetyka ras mięsnych dedykowana rasom mlecznym

Buhaje Beef InFocus™ są specjalnie tworzone lub wybierane dla krów mlecznych, aby zmaksymalizować opłacalność łańcucha dostaw mleka i wołowiny.

  • NuEra Genetics™ to globalna marka ABS odpowiedzialna za Beef InFocus™ i rozwój źródła elitarnych buhajów.
  • Wszystkie buhaje, w tym te pozyskane poza NuEra, są celowo zaprojektowane z myślą o krzyżowaniu w rasami mlecznymi.

Sprawdzone Wyniki w Krzyżowaniu z Rasami Mlecznymi

Wskaźniki wycieleń- cechy, które są ekonomicznie ważne dla ras mlecznych- są zbierane przez Beef Cornerstone, stanowiąc uzupełnienie systemu ABS Real World Data® (RWD™).

Zebrane wyniki są następnie przeliczane na wartości finansowe, aby uzyskać ogólny BeefAdvantage™. Indeks BeefAdvantage™ jest dodatkowym zyskiem, jaki może dostarczyć sprawdzony buhaj mięsny ABS w porównaniu do przeciętnego buhaja tej rasy przy krzyżowaniu z krowami ras mlecznych.

Buhaj, aby otrzymać status “potwierdzonego” w programie Beef InFocus, musi posiadać co najmniej 120 obserwacji dla wycieleń z co najmniej 60 różnych stad.

Wskaźnik wycieleń jest oceniany na podstawie zbieranych następujących danych:

  • Łatwość wycieleń
  • Długość ciąży
  • Jakość cieląt
  • Przeżywalność cieląt

Wydajność tuszy

Cechy wzrostu i wydajności opasu, które są ekonomicznie istotne dla klientów prowadzących opas bydła w systemie krzyżowania towarowego, stają się coraz ważniejsze wraz ze wzrostem wykorzystania nasienia buhajów ras mięsnych w stadach mlecznych.

Wykorzystując dane RWD ™ zebrane w całym łańcuchu dostaw wołowiny, stworzyliśmy indeks NuEra Profit, aby uszeregować buhaje pod kątem rentowności dla opasu. Indeks jest odpowiednio ważony, aby obniżyć koszty produkcji dzięki szybkiemu wzrostowi i krótszemu opasowi, a jednocześnie wytwarzać tusze o wyższej wartości rzeźnej.

Zbywalność łańcucha dostaw wołowiny

Program ABS Beef InFocus szybko stał się najbardziej niezawodnym źródłem stałej jakości wołowiny pochodzącej z cieląt mlecznych na rynku.

ABS współpracuje z kluczowymi partnerami branżowymi w łańcuchu dostaw wołowiny, aby wspomagać znajdowanie najbardziej opłacalnych możliwości dla producentów bydła z programu Beef InFocus.

Ponadto, ABS ocenia i porównuje całkowity wynik, jaki przyniosła genetyka ABS Beef InFocus, od chwili narodzin do uboju zwierzęcia.

Klienci korzystający ze strategii Beef InFocus