Icon Sires™

Celem firmy ABS Global, Inc. (ABS) jest oferowanie klientom wyjątkowej jakości materiału genetycznego bydła, by umożliwić im bardziej efektywną produkcję przydanego białka pochodzenia zwierzęcego, w postaci mięsa i mleka. Chcemy inwestować znaczne środki w identyfikację genomiczną, rozwój i marketing buhajów, które naszym zdaniem są w stanie przyczynić się do postępu genetycznego w Państwa stadzie. Chcemy zaoferować Państwu najlepszy materiał genetyczny jaki posiadamy, ale także chcemy prowadzić nasz program hodowlany na większą skalę. Firma ABS stworzyła program Icon Sires. Zawierając z firmą ABS umowę w ramach programu Icon Sires, uzyskują Państwo dostęp do naszego najlepszego materiału genetycznego, przy równoczesnej możliwości uzyskania odpowiedniej zapłaty za potomstwo  Icon Sires, które zostanie zakwalifikowane do dalszej hodowli w ABS.

Opcja Potomstwa Icon Sires

Jeśli mają Państwo syna lub córkę buhaja Icon Sire i zamierzają je sprzedać, najpierw należy sprawdzić, czy buhaj został wymieniony poniżej i czy należący do Państwa syn lub córka buhaja Icon Sire spełnia podane poniżej wymogi przeprowadzenia testów genomicznych.
Jeśli należący do Państwa syn lub córka buhaja Icon Sire spełnia oba te wymagania, należy wypełnić Formularz powiadomienia o Wyborze opcji.
Jeśli należący do Państwa syn lub córka buhaja Icon Sire nie spełnia obu tych wymagań, nie muszą Państwo podejmować żadnych dalszych działań i mogą Państwo sprzedać to potomstwo według swego uznania, zgodnie ze standardowym regulaminem ABS. 

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje potomstwo spełnia wymagania testów genetycznych, skontaktuj się z nami używając formularza na stronie internetowej lub poprzez swojego doradcę hodowlanego.

Testy Genomiczne

Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego opcji potomstwa należy uzyskać ocenę genomiczną swojego potomstwa w Stanach Zjednoczonych w Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB). Jeśli chcesz sprzedać swoje potomstwo i nie uzyskałeś amerykańskiej oceny genomicznej, Twoje potomstwo może nadal kwalifikować się do opcji potomnej ABS i nie możesz sprzedawać potomstwa Icon Sires, dopóki nie zostanie uzyskana ocena w USA i nie potwierdzisz, że ABS nie ma już żadnych praw do potomstwa zgodnie z wymaganiami testu genomowego.