Płodność Stada

Efektywność reprodukcji w stadzie jest związana z możliwością zajścia krowy w ciążę w odpowiednim czasie. Reprodukcja jest kluczem do sukcesu w gospodarstwie mlecznym i jest wysoce powiązana z opłacalnością produkcji.

Związek między reprodukcją a opłacalnością produkcji jest łatwy do zrozumenia. Gospodarstwo mleczne, w którym nie będzie krów cielnych, nie będzie posiadało krów świeżo wycielonych ani krów dojących. To z kolei oznacza brak przychodu.

Chociaż może to zabrzmieć jak prosta matematyka, proces ten staje się bardziej złożony, jeśli wziąć pod uwagę wskaźniki efektywności. O ile cechy takie jak produkcja mleka są kluczowe dla fermy bydła mlecznego, inwestycje poczynione w celu zajścia krowy w ciążę i czasu, jaki zajmuje uzyskanie cielęcia, również stanowią o równowadze funkcjonowania gospodarstwa..

Dobrym sposobem podejścia do reprodukcji w stadzie bydła mlecznego jest zrozumenie, że wszystkie zmienne stanowią system naczyń połączonych. Zmienne można podzielić na pięć głównych filarów: zwierzęta, ludzie, zarządzanie, środowisko, nasienie/zarodki. Obejmuje to większość obszaru, który może wpływać na płodność stada. Przyjmując taki podział, za każdym razem, kiedy jedna ze zmiennych zaczyna źle funkcjonować, możemy szybko zidentyfikować i rozwiązać problem, unikając sytuacji, kiedy stado zatrzymuje się w martwym punkcie.