Beff InFocus™

Pomysł krzyżowania krów mlecznych o niskiej wartości genetycznej lub niskiej wydajności z buhajami ras mięsnych, stał się coraz powszechniejszą praktyką w gospodarstwach mlecznych. Głównym tego powodem jest wzrost wartości potomstwa uzyskanego z takiego krzyżowania w porównaniu z cielęciem płci męskiej rasy mlecznej.

Oprócz samej wartość cielęcia pochodzącego z krzyżowania towarowego, jest jeszcze więcej zalet stosowania tego systemu. Wykorzystanie nasienia sexowanego w stadzie w celu uzyskania jałówek przeznaczonych na remont stada, zwiększa intensywność selekcji i przyspiesza postęp genetyczny. Ponadto aktywne zarządzanie liczbą jałówek w stadzie pozwala uniknąć nadmiernej wymiany zwierząt i obniża koszty hodowli.

Więcej pieniędzy ze sprzedaży cieląt z krzyżowania towarowego, jałówki o wyższej wartości genetycznej przeznaczone na remont stada oraz optymalizacja kosztów to rozwiązanie idealne, ale może ono zostać zagrożone poprzez nieodpowiedni dobór genetyki buhajów ras mięsnych używanych w stadzie krów mlecznych..

Pierwszym krokiem w tym procesie jest upewnienie się, że nasienie buhajów mięsnych sprawdzi się jeżeli chodzi o wskaźnik zacieleń krów oraz wskaźniki związane z wycieleniem, dając w efekcie zdrowe i wydajne cielę.

Could you be missing out on a ‘13th Milk Cheque’?

Learn More

ABS na wiele sposobów wspiera hodowców bydła mlecznego w wyborze nasienia buhajów ras mięsnych i stworzeniu planu kojarzeń. Poniżej, kilka rozwiązań, które ułatwią rozpoczęcie tego procesu: