NuEra Genetics™

NuEra Genetics™ firmy ABS Global obejmuje wszystkie zastrzeżone programy hodowli bydła ras mięsnych, oceny oraz indeksy dla nich stworzone. Marka została stworzona w 2017 roku i ma za zadanie dostarczać doskonałą zróżnicowaną genetykę buhajów ras mięsnych w celu poprawy rentowności produkcji mlecznej i mięsnej bydła.

NuEra Genetics symbolizuje kolejny rozdział w historii genetyki buhajów ras mięsnych ABS- w skrócie, nową erę w dziedzinie rozwoju genetyki bydła. Jest to rozdział skoncentrowany na zapewnieniu zdecydowanej poprawy oraz dostarczeniu klientom nowych wartości w całym łańcuchu produkcji wołowiny.

Ta marka zapewnia klientom dostęp do ciągłego doskonalenia genetycznego i szerokiej gamy dostosowanych ocen i indeksów, które zapewniają szybszy postęp genetyczny i zysk

Jakie korzyści odniosą klienci? Odpowiedź znajduje się w sloganie NuEra Genetics: Wydajność, Rentowność, Zrównoważony Rozwój. Celem NuEra jest optymalizacja efektywności ekonomicznej produkcji, co prowadzi do większej rentowności, a w ostatecznie do zapewnienia zrównoważonego systemu. Staramy się:

  • Dostarczyć zróżnicowany i spersonalizowany materiał genetyczny bydła mięsnego, oferujący unikatowe odpowiedzi na potrzeby różnorodnych organizacji;
  • Przyspieszyć postęp genetyczny i zyski dzięki wprowadzonym ulepszeniom;
  • Zagwarantować możliwą do oszacowania wydajność poprzez oferowanie bardziej spójnego produktu w łańcuchu produkcji wołowiny;
  • Oferować większą wartość producentom, tuczarniom, zakładom pakującym i sprzedawcom detalicznym poprzez poprawę wydajności produkcji przekładającą się na obniżenie kosztów, większą zyskowność i bardziej zrównoważony rozwój.

W nadchodzących miesiącach, klienci powinni szukać nowych produktów pod marką NuEra Genetics. Produkty obejmują zastrzeżone indeksy dostosowane do konkretnych potrzeb klientów, co ułatwia wybór najbardziej wydajnej i rentownej genetyki. W dłuższej perspektywie, NuEra będzie konsekwentnie zapewniać klientom znaczną poprawę genetyczną z roku na rok, podnosząc poprzeczkę tego, co jest możliwe do osiągnięcia.

Co nasi liderzy sądzą o NuEra Genetics

“ABS kontynuuje naszą silną tradycję innowacji, wykorzystując naukowe podejście do tworzenia genetyki, która została zaprojektowana w celu optymalizacji wydajności, rentowności i zrównoważenia łańcucha produkcji wołowiny. NuEra Genetics to pionierska próba zmiany sposobu myślenia o ulepszeniu genetycznym wołowiny. Używamy Real World Data® do tworzenia produktów dostosowanych do poszczególnych systemów na całym świecie.”

Matthew Cleveland
Global Beef Product Development Director – ABS Global

“ABS ma obecnie silny program genetyki buhajów ras mięsnych na całym świecie, a NuEra Genetics tylko uzupełnia naszą ofertę. Uważamy, że NuEra może wnieść znaczącą wartość do przemysłu wołowego na całym świecie. Dopiero co dotknęliśmy tematu, a stworzenie naszego własnego programu genetycznego poprawiającego zyskowność u klientów, pomoże nam dostrzec wiele obszarów stanowiących okazję do rozwoju.”

Jerry Thompson
ABS Global Chief Operating Officer – Beef

“Widząc, że hodowcy bydła mlecznego koncentrują się na stosowaniu genetyki nasienia seksowanego u samic z najwyższą wartością, NuEra Genetics zapewni tym producentom elitarną genetykę buhajów ras mięsnych dla krów z niższą wartością, zwiększając strumień dochodów dla swoich biznesów.”

Nate Zwald
ABS Global Chief Operating Officer – Dairy