Okres Przejściowy

Okres przejściowy- ostatnie tygodnie ciąży i pierwsze tygodnie laktacji- odgrywa integralną rolę jeśli chodzi o produkcję i reprodukcję w stadzie.

Skuteczne działania w okresie przejściowym dają szanse na powodzenie laktacji, długowieczność krowy i prawidłową długość okresu międzywycieleniowego. Ponadto ostatnie trzy tygodnie ciąży są bardzo ważne dla zdrowia cielęcia i mają zasadnicze znaczenie dla realizacji jego potencjału genetycznego w przyszłości.

Bez wątpienia, zapobieganie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem na poradzenie sobie z okresem przejściowym. Trzy główne obszary, o które należy zadbać to protokoły, praca i genetyka.

Prokoły mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia krowom odpowiedniego komfortu i żywienia. Ich wykonanie zależy od posiadania dobrze poinformowanego i wyszkolonego zespołu ludzi. Wreszcie gegentyka, która również ma wpływ na okres przejściowy, ponieważ może czynić krowy genetycznie bardziej odpornymi na choroby (ketozę, mastitis i zapalenie macicy).

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami ABS w okresie przejściowym u krów? Kliknij, aby uzyskać więcej informacji.