Pielęgnacja Wymienia

Prawidłowo przeprowadzona procedura dojenia zależy od warunków środowiska, wyposażenia i pielęgnacji wymion. Jeżeli występują jakiekolwiek deficyty w którymś z tych obszarów, ryzyko wzrostu wskaźnika zapalenia wymienia jest znacząco wyższe.

Nieprawidłowa procedura doju wpływa negatywnie na wydajność doju i komfort krowy. Zła prodecura z niewystarczającym dippingiem i/lub oczyszczeniem pozostawi na strzykach bakterie, które mogą prowadzić do zwiększenia liczby przypadków zapalenia wymienia.

Co raz częściej w gospodarstwach mlecznych obserwuje się omijanie czynności przedzdajania celem oszczędności czasu. Czynność ta rzeczywiście opóźnia dój właściwy, ponieważ również wtedy następuje kontrola pierwszych porcji mleka w kierunku mastitis. Jednakże eliminowanie tego kroku utrudnia wczesne wykrycie problemów i w konsekwencji spowoduje wiekszą utratę pieniędzy i czasu.

W takim przypadku, lepiej zapobiegać niż leczyć. Utrzymując prawidłowe warunki środowiskowe, sprzęt i pielęgnację wymion, wskaźnik zapadalności na mastitis spadnie, a opłacalność produkcji wzrośnie.

Rozwiązania Genus ABS w zakresie pielęgnacji wymienia