Ocena Genetyczna

Ocena Genetyczna- Walidacja, wskazówki i inteligenty postęp genetyczny

Postęp genetyczny nie następuje z dnia na dzień. Dlatego też trudno na co dzień dostrzec, że Twoje stado staje się coraz lepsze.

Ocena genetyczna jest sposobem na potwierdzenie, że genetyka w Twoim stadzie zmierza we właściwym kierunku. Proces ten odbywa się poprzez analizę rodowodu lub informacji genomowej zwierzęcia. Jest to sposób na upewnienie się, że następne pokolenie jest lepsze niż poprzednie, porównując cechy określone w początkowym planie genetycznym.

Wiedząc, że nie wszystkie krowy są sobie równe, ocena genetyczna pomaga także w klasyfikowaniu zwierząt od najlepszych do najsłabszych. Może to pomóc w podziale stada na grupy do kojarzeń i ustaleniu, które krowy będą matkami następnego pokolenia.

Niezależnie od tego, czy dokonujesz oceny stada samodzielnie, czy też polegasz na doradcy genetycznym, ocena genetyczna jest kluczowym krokiem w podążaniu za wyznaczonymi celami hodowlanymi.

Narzędzia ABS służące do oceny genetycznej: