De Novo Genetics

Zwiększenie Produktywności Stada i Zysków Klientów

De Novo Genetics ma jasną misję: rozwijać elitarną i zróżnicowaną genetykę Holsztyna dla klientów ABS na całym świecie. Począwszy od 2016 roku, ABS Global stworzył tą spółkę z De-Su Holsteins, który jest wiodącym niezależnym hodowcą w Ameryce Północnej, producentem buhajów z wysokim indeksem NM$ i TPI.

Zespół De Novo Genetics opracował wspólny program hodowlany w celu połączenia genetyki De-Su oraz ABS Global, koncentrując się na tworzeniu genetyki Holsztyna, która pomaga zwiększać rentowność gospodarstwa poprzez poprawę wydajności stada oraz jego zdrowotności.

ABS Global i De-Su (New Albin, Iowa, USA), współpracują ze sobą od lat. Obie organizacje podzielają filozofię hodowli opartą na cechach o znaczeniu ekonomicznym dla klientów. Darin Mayer, prezes De-Su Holsteins, zarządza De Novo Genetics i od dawna broni hodowli opartej na cechach o znaczeniu ekonomicznym dla hodowców bydła mlecznego. Pierwsze potomstwo pochodzące ze wspólnego programu hodowlanego, przybyło do stacji ABS Global w połowie roku 2017.

Darin Mayer zbudował globalną reputację De-Su, osobiście wybierając wszystkie kojarzenia w swoim stadzie, wykorzystując dane genomiczne i inne do stworzenia odpowiednich kombinacji. Stosuje również własną filozofię “szukania zwierząt, które działają tak, jak chcemy, wybierając cechy, które zapewnią maksymalną rentowność hodowcom bydła mlecznego. To tylko czysta genetyka bez dodatków.”

“Jakość zwierząt, które produkowało De-Su, mówi sama za siebie. Oni posiadają duże stado elitarnych samic. Wiedzieliśmy, że współpraca z nimi i wykorzystanie tego stada pomogłoby nam przyspieszyć postęp genetyczny rolników na całym świecie.”

KATIE OLSON, GLOBAL DIRECTOR, DAIRY PRODUCT DEVELOPMENT, ABS GLOBAL

Taktyka działania. Jego zwierzęta były sprzedawane na całym świecie, a obecnie dostępnych jest ponad 65 byków z prefiksem De-Su.
Buhaje ABS wyhodowane przez De-Su to 29HO14062 GILLESPY (ponad pół miliona sprzedanych porcji nasienia), 29HO16714 BALISTO i 29HO16667 TOPSY (popularne buhaje genomowe, a teraz także w topie buhajów wycenionych na córkach), a ostatnio 29HO18208 SPECTRE i 29HO18348 QUANTUM.

“Uznałem, że ABS dobrze pasuje do De-Su. Podzielamy podobną filozofię, oboje jesteśmy zainteresowani rozwojem nowych cech i oboje chcemy wykorzystać naukę, aby poprawić hodowlę.”

DARIN MEYER, DE-SU HOLSTEINS PRESIDENT AND DE NOVO GENETICS MANAGER