Poza ogółem: Dlaczego powinniśmy tworzyć niestandardową genetykę.

Mandy Schmidt dla Progressive Dairyman

„Jeśli wszyscy myślą tak samo, to ktoś nie myśli wcale”.

֊Generał George S. Patton Jr., jeden z czołowych dowódców USA w czasie II wojny światowej

Choć producenci mleka niekoniecznie bezpośrednio w walce, mogą się odnosić do legendy w trudnych czasach. Przydomek „Old Blood and Guts” generał uzyskał w rezultacie bycia mistrzowskim strategiem. Jego pomysły były często sprzeczne z powszechnym myśleniem.

Podobnie, historycznie tradycyjne rynki często wymagają niekonwencjonalnego myślenia, aby były opłacalne w przyszłości. Nasz przemysł, przesiąknięty tradycjonalizmem i sentymentem, nie jest od tego zwolniony.


Nie każdy może kontynuować dojenie krów tak samo jak poprzednie pokolenia. Obawy o rynki mleka i przepisy prawa pracy mające wpływ na kontynuację są wciąż realne. Jednak jedyną rzeczą, której należy się najbardziej bać, jest przeciętność.


Kiedy produkujesz produkt na sprzedaż, potrzebujesz niezachwianej pogoni, aby być ponadprzeciętnym. Nie polegaj na tym, jak być jak wszyscy inni. Pracujesz, aby być mądrzejszym, koncentrując się na wydajności, zróżnicowaniu i przepływach pieniężnych.

Nie bądź zwyczajny

Ponieważ praktyki mleczarskie stały się bardziej przyjazne dla danych, przeszliśmy na standaryzację i testy porównawcze. Jednym z czynników standaryzacyjnych dla genetyki było stworzenie ogólnych wskaźników, takich jak Net Merit Dollars (NM $) lub Total Performance Index w Stanach Zjednoczonych.


Większość krajów ma indeks główny. Do ogólnego testowania, indeksy są świetnymi narzędziami. Jednak indywidualne potrzeby operacyjne i regionalne rynki mleka ewoluowały. Poleganie na czymś, co ma stworzyć to samo dla wszystkich, może być ryzykowne.


Programy genetyczne mogą zastygnąć w jednym punkcie dzięki „normalnemu” indeksowi branżowemu. Czy to naprawdę pasuje do twojego gospodarstwa i rynku?


Około 15 cech, nie licząc podtypów w składowych, jest uwzględnionych w większości indeksów branżowych. Formuła NM $ jest ważona na podstawie średnich potrzeb przyszłej produkcji. Nie wszystkie cechy są jednakowo ważne dla wszystkich.


Standaryzowana formuła może osłabić ważność cechy istotnej dla Ciebie. Alternatywnie, nadmierne podkreślenie nieistotnej cechy może obniżyć ogólny ranking byka, który w innym przypadku byłby doskonałym wyborem.


Na przykład, chociaż składowe typu budowy ciała to mniej niż 20 procent całej formuły NM $, stosunkowo niewielkie zmiany w Indeksie Wymienia mogą wpłynąć na około 100 $ NM $. Dzisiejsi producenci rzadko sprzedają krowy wyłącznie z powodu złych wymion.


Większość krów jest wystarczająco funkcjonalna, a normalizowanie cech może osłabić bardziej istotne z ekonomicznego punktu widzenia cechy Twojego programu genetycznego, takie jak płodność samic. Indywidualny indeks o wyższym współczynniku płodności może pomóc zmniejszyć liczbę dni otwartych, a ostatecznie przynieść wartość ekonomiczną dla Twojego gospodarstwa.

Zarządzaj biologią dla zysku dzięki określonym cechom

Doradca genetyczny może pomóc określić, które cechy będą miały największy wpływ. Jeśli wszystko działa dobrze z punktu widzenia środowiska i zarządzania, powinieneś być w stanie zobaczyć dowód wpływu genetycznego.


Cechy Przewidywanej Zdolności Przekazywania (PTA) uwzględniają odziedziczalność w wewnętrznych obliczeniach. PTA szacują różnicę w wydajności w stosunku do średniej rasy, którą będzie przekazana następnemu pokoleniu.


Na przykład PTA Białko to funty białka, które potomstwo powinno wytwarzać powyżej średniej rasowej. Jeśli buhaj ma wartość PTA Białko +50, jego córka powinna wyprodukować około 50 funtów więcej niż córki buhajów przeciętnych rasowo.


Wg tej samej zasady, Daughter Pregnancy Rate (płodność córek) wpływa na 1-procentowy wyższy wskaźnik ciąż 21-dniowych na każdy 1 punkt PTA. DPR powinien również zmniejszyć liczbę dni otwartych o około cztery dni na punkt wzrostu. Różnica między zwierzętami genetycznie lepszymi a gorszymi powinna być widoczna.


Indywidualne podejście do genetyki może być również stosowane na rynkach niszowych, takich jak rynek mleka z beta kazeiną A2. Obiektem zainteresowań jest również kappa kazeina.


Indeks branżowy wskazujący wzrost zysku nie obiecuje pozytywnego wpływu na Ciebie. Twój wybór powinien być skorelowany z zyskami.

Plan hodowlany – bądź modny lub mądry

Nie planowanie spersonalizowanej strategii genetycznej to planowanie dla przeciętnych krów o średnim „potencjale zarobkowym”. Jednak mądry jest również niestandardowy plan hodowlany, który nie ogranicza się do doboru cech nasienia seksowanego przeciw nasieniu buhajów mięsnych (patrz obok).


Obecnie modne jest maksymalizowanie użycia nasienia seksowanego do krycia samic o najwyższej wartości genetycznej w celu stworzenia najlepszego następnego pokolenia na remont stada, a także krycie samic o niskiej wartości genetycznej nasieniem buhajów ras mięsnych. Ultra-trendy nie oznacza ultra-rentowności dla wszystkich.


Aby uchwycić rzeczywiste korzyści, rozważ efektywność i nieefektywność swojej operacji. Wykorzystaj dane, aby odkryć mocne i słabe strony. Uznaj także zbliżające się zmiany w stosunku do regulacji i aspektów technologicznych.


Wszystko ma swój czas, oprócz technologii. Ona nadal się poprawia. Technologia seksowanego nasienia nie odchodzi. Sprzedaż nadmiarowych jałówek, prawdopodobnie już nigdy nie będzie tak lukratywnym interesem, jak kiedyś. Zbyt łatwo jest stworzyć zbyt wiele pysków, które trzeba nakarmić.


Ponadto odchów cieląt nigdy wcześniej nie miał się lepiej. Przemysł poczynił ogromne postępy w zapobieganiu upadkom młodych zwierząt. Możesz łatwiej przewidzieć liczbę jałówek, z wyjątkiem katastrofy, które muszą wejść do stada, aby zastąpić wybrakowane krowy. Pozwala to na większe wykorzystanie nasienia buhajów mięsnych u starszych lub słabszych pod względem genetycznym zwierząt.


Takie podejście do hodowli może wydawać się podobne do planów wielu innych producentów. Jednak w teorii i praktyce nie są tożsame. Projektowanie planu musi opierać się na Twojej działalności, a nie na sąsiadów.

Pasek boczny

Rozważ te zagadnienia przed wdrożeniem programu stosowania nasienia buhajów mięsnych w stadzie krów mlecznych:

– Czy Twoim celem jest zwiększanie pogłowia w stadzie?

– Jaki jest sens wielokrotnego krycia nasieniem seksowanym powodującego utratę zysków?

– Jaki kształtują się roczne wskaźniki rozrodu i czy nasienie seksowane może być używane do krycia krów?

– Czy stres cieplny w lecie wpływa na ciągłe wykorzystywanie nasienia seksowanego?

– Czy wykorzystanie zarodków w celu wyeliminowania genetyki o niskiej stopie zwrotu, będzie miało znaczący wpływ ekonomiczny?

– Jaka rasa bydła mięsnego jest właściwa do optymalizacji płodności w rozrodzie, łatwości wycielania, wartości tuszy i zdobycia premii dla cieląt?

– Czy masz odpowiednie zaplecze i zasoby paszowe, aby potencjalnie zachować własność cieląt mieszańcowych?

 

Originally published on Progressive DairyBardziej jak to