Opracowanie biznesplanu dla krzyżowania towarowego bydła mlecznego

Beef on dairy calves

Mandy Schmidt dla Progressive Dairyman

Prowadzenie firmy bez planu jest jak wyruszenie w podróż bez wskazówek. Zamiłowanie do wędrowania może prowadzić do interesujących ścieżek, ale nie doprowadzi cię do celu szybko ani sprawnie. Takie kapryśne podejście może ostatecznie zagrozić Twoim środkom do życia.


Wykorzystywanie nasienia buhajów mięsnych w stadzie krów mlecznych, stało się popularną strategią. Należy ją jednak dostosować do własnego biznesplanu. Jedna metoda nie przynosi korzyści wszystkim.


Ilość użytego nasienia buhajów mięsnych, które krowy lub jałówki są kryte nasieniem seksowanym oraz liczba zwierząt potrzebnych do remontu, zawsze zależy od stada. Ponadto plan musi być konsekwentnie monitorowany ze względu na różne czynniki środowiskowe, takie jak wskaźniki reprodukcji, poziomy brakowania i upadki młodych zwierząt.

Poznaj swój rynek

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek produkcji nowego produktu, np. cieląt mieszańcowych, dokonaj oceny rynku. Obecnie cielęta mieszańcowe mają pierwszorzędne znaczenie w większości regionów. Wiemy również, że wszystko się zmienia.


Zmiany na rynku wołowiny wpłyną na wartość rosnącej populacji mieszańców. Wraz ze wzrostem podaży nabywcy cieląt stają się bardziej selektywni. Cielę o czarnej okrywie włosowej niekoniecznie sprawi, że będzie ono warte wyższej ceny. Używanie „nasienia promocyjnego” może ostatecznie okazać się drogie, w perspektywie krótko- i długoterminowej, jeśli cielęta nie będą miały wartości lub same byki nie zostaną właściwie ocenione pod kątem wykorzystania u bydła mlecznego.


Byk bez danych dotyczących płodności i cech związanych z wycieleniem, może faktycznie spowodować poniesienie przez Ciebie kosztów poprzez krowy, które nie poczęły cielęcia oraz spowodowanie problemów z wycieleniem. W dłuższej perspektywie cielęta mieszańcowe muszą być konkurencyjne pod względem wydajności wykorzystania paszy i jakości tuszy. Czystorasowe byki mięsne nie są wystarczająco dobre dla rynku, do którego wejdziesz. Wykorzystaj genetykę buhajów mięsnych specjalnie zaprojektowaną do tworzenia zoptymalizowanych cieląt krzyżowych na bazie ras mięsnych.


Nie narażaj się na niepowodzenie już dziewięć miesięcy przed wprowadzeniem produktu na rynek.


Rasy i buhaje o wysokich osiągach, będą nadal przyciągać uwagę. Zachowaj ostrożność, jeśli będziesz produkował cielęta w programie dla jednego konkretnego odbiorcy. O ile nie zawarto umowy, cielęta przeznaczone dla wąskiego grona odbiorców mogą stanowić poważny problem, jeżeli kupujący nie jest już zainteresowany produktem. Przemysł paszowy oczekuje stałej wydajności, którą można osiągnąć dzięki doskonaleniu i udowadnianiu jakości dostarczanej genetyki.


Kontrola jakości w gospodarstwie, poza wykorzystaniem najwyższej genetyki, jest kolejnym aspektem upewnienia się, że odbiorcy będą zainteresowani kupnem cieląt. Protokoły opieki nad cielętami i postępowanie w kojcach porodowych są tak samo ważne dla samych porodów, jak i następnych pokoleń w stadzie. Uważaj również, aby identyfikacja ojca była dokładna. Zbyt często czarne cielęta mleczne, zwłaszcza ze stad mieszańcowych, można błędnie zidentyfikować jako cielęta pochodzące z krzyżowania z buhajami mięsnymi. Upewnij się, że Twoje gospodarstwo jest wiarygodnym źródłem doskonałych cieląt.


Przeanalizuj, kiedy najlepiej sprzedać cielęta mieszańcowe. Dla niektórych producentów najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż w wieku jednego dnia. Inni, posiadający odpowiednie zaplecze i zasoby paszowe mogą zdecydować się na hodowlę cieląt, jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione. Inną kwestią jest opas kontraktowy bydła. Chociaż może to być okazja do uzyskania jeszcze większego zysku, z tymi modelami nadal wiąże się duże ryzyko rynkowe i odpowiedzialność za upadki zwierząt.

Nie za mało, nie za dużo

Podczas korzystania z nasienia seksowanego gospodarstwa mleczne nie muszą już zadawać sobie pytania, czy są w stanie zapewnić wystarczającą ilość jałówek. Nowe pytanie dotyczy liczby jałówek potrzebnych do zastąpienia krów wybrakowanych ze stada i zmaksymalizowania wydajności. Przypomnij sobie historię dla dzieci “Złotowłosa” i poszukiwanie równowagi; bez niedoborów i nadmiaru, ale w sam raz. Teraz pomyśl o zasadzie Złotowłosej jako zjawisku ekonomicznym: Przedmioty muszą mieścić się w określonych granicach, aby osiągnąć równowagę fiskalną.


Ile kosztował Twój program uzyskania jałówek w ubiegłym roku? Ile zysku dałoby zmniejszenie tego elementu o 10 do 20 procent? Mniej jałówek oznacza mniej potrzebnych zasobów siły roboczej, wyposażenia i paszy. To, że możesz uzyskać wiele jałówek przy użyciu nasienia seksowanego, nie oznacza, że powinieneś.


Analizując przyszłe ceny jałówek, optymistycznie zakładamy istnienie cykli na rynku, ale musimy także pamiętać, że technologia wciąż się poprawia. Wprowadzenie technologii nasienia seksowanego, uzupełnione ulepszeniami zarządzania w gospodarstwie, takimi jak rozród i opieka nad cielętami, bezpośrednio wpłynęło na liczbę jałówek dostępnych na rynku.


Obecnie, producenci mogą uzyskiwać więcej jałówek szybciej niż kiedykolwiek. Jeżeli nie masz rynku, na którym można sprzedawać nadwyżki jałówek, co zrekompensuje wszystkie rosnące wydatki, możesz ponieść niepotrzebne dodatkowe koszty, jeśli będziesz produkować dodatkowe jałówki. Nie ulegaj pokusie marnowania zasobów na jałówki, których nie potrzebujesz, wykonując trzy kroki wymienione tutaj (po prawej) w celu ustalenia liczby potrzebnych jałówek w stadzie.

Określ ścieżkę, którą ma podążać każde zwierzę w Twoim stadzie

Nie każda jałówka lub krowa ma taką samą rolę do odegrania w programie wymiany stada. Bydło o niskiej wartości genetycznej nie powinno uczestniczyć w procesie tworzenia następnych pokoleń. Wciąż produkując mleko i generując dochód w ciągu produktywnego życia, samice takie powinny być kryte nasieniem buhajów mięsnych, co powoduje, że ich geny nie pozostają w stadzie. Ich potomstwo jest cenniejsze jako mieszaniec zamiast nierentownych osobników, które w przyszłości miałyby produkować mleko.


Utrzymanie jałówki o niskiej wartości genetycznej do czasu pierwszej laktacji, kosztuje tyle samo, co w przypadku zwierzęcia o wysokiej wartości genetycznej. Jednak jałówka o wysokiej wartości spłaci koszt poniesiony na odchów dużo szybciej. Podziel jałówki w swoim stadzie na grupy ze względu na oczekiwany przyszły zysk i na tej podstawie ustal strategię krycia nasieniem seksowanym. Nie wszystkie krowy w stadzie są równe i nie wszyskie po równo powinny uczetniczyć w tworzeniu przyszłych pokoleń.


Przeprowadź audyt genetyczny, aby zidentyfikować samice w stadzie, które przyniosą największy dochód na podstawie cech genetycznych i trendów. Kiedy ludzie podejmują decyzje na podstawie trendów genetycznych w branży, nie patrząc na swoje konkretne dane, to albo się pomylą lub sukces będzie wynikiem szczęścia. Korzystanie z dostosowanego indywidualnie indeksu zapewnia zrównoważony postęp z bezpośrednią korelacją z potrzebami stada.


Dane wejściowe do stworzenia indywidualnego indeksu zależą od dostępnych danych. Jeśli informacje o rodowodzie są dokładne, średnie cech genetycznych rodzica mogą być wystarczające. Średnie dla rodziców są najlepsze, gdy używa się ich do grupowania populacji samic, na przykład do znajdowania grupy o wysokiej i niskiej wartości genetycznej. Nie będzie to jednak w sposób wiarygodny określać, która z nich jest dokładnie najlepsza lub najgorsza.


Testy genomowe zwiększają wiarygodność i są szczególnie przydatne w przypadku stad o ograniczonej informacji o rodowodzie. Przewidywane zdolności przekazywania (PTA) są szczególnie warte inwestycji, jeśli błąd, który możesz popełnić przy użyciu tylko średnich wartości nadrzędnych, jest dla twojej operacji kosztem testowania.


Po uszeregowaniu samic, ostatnim krokiem jest wdrożenie logicznego i łatwego do zrozumienia planu wraz z inseminatorami. Opracowanie na papierze nie ma sensu, jeśli hodowcy nie są w stanie dokładnie wykonać planu. Skomplikowane strategie hodowlane mogą również wpływać na inne obszary efektywności, takie jak nadmierny czas blokady krów. Często najbardziej logiczną metodą jest ranking percentylowy lub oznaczenie kodu genetycznego.


Przejrzyj swoje cele genetyczne z doradcą genetycznym, aby ustalić, co jest najbardziej sensowne dla Twojej działalności. W przypadku wielu stad z nadwyżkami jałówek powodujących wąskie gardła w ich działalności i niepotrzebnie podnoszących koszty, decyzja o krzyżowaniu krów mlecznych z buhajami mięsnymi, może być łatwiejsza.

3 Kroki do ustalenia liczby jałówek

Skonsultuj się z doradcą genetycznym i ds. rozrodu, aby określić zapotrzebowanie na jałówki. Twój biznesplan będzie zawierał dodatki, które nie są dostosowane do obliczeń ogólnych. Jednak podstawową koncepcją jest wyjście od liczby zwierząt potrzebnych do remontu stada, aż do znalezienia odpowiedniej liczby samic cielnych.

Krok pierwszy

Określ docelowy wskaźnik brakowania zwierząt i wielkość stada, aby zoptymalizować wydajność obiektu. Idealny wskaźnik brakowania będzie unikalny dla każdej operacji. Należy również wziąć pod uwagę cele utrzymania, powiększania lub zmniejszania wielkości stada. Aby utrzymać wielkość stada, liczba pierwiastek, które wchodzą w okres laktacji w ciągu roku, musi być równa liczbie krów mlecznych, które opuszczają stado w tym samym okresie.

Krok drugi

Liczba jałówek zdolnych do wycielenia zależy od wskaźnika brakowania jałówek; obliczenia uwzględniają przypadki brakowania z rozrodu, upadki młodych zwierząt i martwe urodzenia. Określ liczbę potrzebnych jałówek cielnych wraz z liczbą utraconych jałówek. Jest to liczba jałówek, które muszą urodzić się w ciągu roku.

Krok trzeci

Na liczbę jałówek urodzonych w ciągu roku wpływa płeć powstałych ciąż i szybkość zajścia w ciążę. Elementy wpływające na okres międzywycieleniowy, takie jak współczynniki poronień i wskaźniki poczęcia, muszą zostać uwzględnione w planie. Możesz także ocenić poziomy ryzyka letniego stresu cieplnego, powikłań związanych z odchowem cieląt lub innych problemów hodowlanych.

Mandy Schmidt

North American Dairy Genetic Services Specialist – ABS Global

Originally published on Progressive Dairy

Bardziej jak to