Sześć przyczyn niepowodzenia w zakresie określania prawidłowego czasu inseminacji

Mandy Schmidt dla Progressive Dairy

Określenie prawidowego czasu przeprowadzenia zabiegu sztucznej inseminacji może zwiększać wskaźnik ciąż i efektywność, a nieprzestrzeganie protokołów postępowania przy inseminacji skutkuje wieloma błędami. Jeśli wyniki wydają się nam gorsze, powinniśmy przeprowadzić śledztwo w całym procesie zarządzania. Rozród napędza całe funkcjonowanie gospodarstwa mlecznego, a na rozród wpływa praktycznie wszystko.

1. Właściwe określenie czasu

Szanuj biologię. Podążaj za wyznaczonym przez Ciebie okresem dobrowolnego spoczynku poporodowego. Po wycieleniu układ rozrodczy krowy w naturalny sposób odzyskuje pełną zdolność rozrodczą. Potrzebuje czasu, by przejść przez inwolucje macicy i powrócenie do cyklicznej czynności jajników. Trwa to około 40-60 dni po wycieleniu.
Problemy przy wycieleniu i choroby okresu przejściowego wpływają na czas osiągnięcia płodności. Każde stado ma indywidualny idealny okres dobrowolnego spoczynku poporodowego, ale zwiększenie go do co najmniej 60 lub 70-80 dni w stadzie wysokoprodukcyjnym, zwykle oznacza lepszą kondycję narządów rodnych krowy.

Czas trwania okresu dobrowolnego spoczynku poporodowego powinien opierać się na sposobie przebiegu okresu przejściowego, współczynniku ciąży, dniach do osiągnięcia maksymalnego poziomu mleka, unikaniu wysokiego ujemnego bilansu energetycznego, krzywych laktacji i docelowej produkcji mleka. Większość programów służących do zarządzania stadem ma możliwość obliczania wskaźnika zacieleń w dniach w laktacji. Te dane mogą pomóc w ustaleniu najlepszego przedziału czasowego okresu usługi.

2. Okres przejściowy

Problemy w okresie przejściowym po porodzie powodują chaos podczas całej laktacji. Trudne wycielenie, niedokończone leczenie zapalenia macicy, błędy podczas porodu, np. zbyt szybkie ciągnięcie cielęcia, mogą powodować opóźnienie powrotu krowy do pełni zdolności rozrodczych.
Działaj, aby zapobiegać chorobom metabolicznym u krów świeżo wycielonych. Nie stwarzaj warunków, w których spowodujesz wystąpienie dodatkowego stresu u zwierząt, np. poprzez zbyt duże zagęszczenie zwierząt w kojcu. Wystąpienie stanu podklinicznej ketozy można monitorować za pomocą sprawdzania temperatury i badania krwi. Grupa krów świeżo wycielonych powinna podlegać częstej obserwacji w kierunku występowania pierwszych objawów chorób.
Szybkie wychwycenie incydentów zdrowotnych, pozwoli na szybki powrót krów do prawidłowej produkcji. Osiąganie elitarnych wyników reprodukcji nie jest możliwe, kiedy krowy nie są zdrowe.

3. Żywienie

Unikaj sytuacji, które powodują brak owulacji u krów, takich jak niski wynik oceny kodycji (BCS- body condition scores).
Wysoka wydajność zwykle oznacza utratę masy ciała i mobilizację rezerw tkanki tłuszczowej. Ujemny bilans energetyczny występuje, gdy więcej energii opuszcza ciało w postaci energii mleka lub niestrawionej energii z pożywienia, niż jest dostarczane do organizmu. Współpracuj z doradcą żywieniowym, aby skrócic czas trwania ujemnego bilansu energetycznego i wspomóc powrót do prawidłowej kondycji.
Zacznij realizować plan żywieniowy na długo przed wycieleniem. Zbyt otłuszczone krowy zasuszone i jałówki, będą miały więcej masy ciała do stracenia po wycieleniu. Stan ujemnego bilansu energetycznego będzie u nich bardziej drastyczny niż u krów o prawidłowej masie ciała. Szybki i wysoki poziom utraty masy ciała powoduje zaburzenia cyklu płciowego i niższe wskaźniki zacielenia.
BSC jest ważnym wskaźnikiem dla młodych krów, które wciąż rosną. Prowadzenie pomiarów BCS u jałówek od okresu dojrzewania, pomaga wyznaczyć prawidłowy czas inseminacji w pierwszej laktacji.

4. Stres cieplny

Programy synchronizacji mogą pomóc w miesiącach ciepłych, gdy krowy nie wykazują objawów rujowych z powodu zmniejszonego poziomu estrogenu. Jednak, prawidłowy czas inseminacji nie rozwiąże problemu niskiej jakości oocytów i śmierci embrionalnej kilka dni po poczęciu związanej ze stresem cieplnym.
Gospodarstwa z najlepszymi wynikami reproducji u krów, stosują najlepsze strategie radzenia sobie ze stresem cieplnym. Krowy z mniejszym stresem cieplnym produkują zdrowsze pęcherzyki i lepiej utrzymują ciążę, mają mniejszą liczbę dni otwartych.
Nie zaniedbuj systemów chłodzenia w pomieszczeniach dla krów zasuszonych. Zapewnienie komfortu w okresie zasuszenia zaowocuje bezproblemowym wycieleniem. Poprawa okresu przejściowego zapewni wzrost wskaźników zacielenia oraz wzrost produkcji w trakcie laktacji.

5. Nieprzestrzeganie protokołów

Nieprzestrzeganie protokołów jest najprostszą rzeczą do wskazania, jeżeli zabiegi inseminacji nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Błędy pracowników popełniane podczas zabiegów są źródłem strat finansowych dla hodowcy. Jednakże, jeżeli zabiegi wykonywane są wciąż przez te same osoby, należy wziąć pod uwagę również inne przyczyny niepowodzeń.
Powodem występujących problemów mogą być na przykład awarie bramek zatrzaskowych w kojcach do inseminacji, a to oznacza, że prawdopodobnie masz ogólne problemy z zarządzaniem stadem krów.

6. Chaos

Tworzenie dużych grup zwierząt wyznaczonych do zabiegu inseminacji w jednym dniu, może powodować większy stres u techników. Często prowadzi to do chaosu i nieprawidłowego obchodzenia się z nasieniem. Pojedyncza słomka nasienia, która jest wrażliwa na temperaturę i światło, staje się wówczas ofiarą nieprzestrzegania protokołu rozmrażania.
W jednym urządzeniu do rozmrażania nie powinno się znajdować więcej niż 5 słomek o pojemności 0,25 cm³ lub trzy słomki 0,5 cm³. Obecność zbyt wielu słomek w urządzeniu spowoduje nieprawidłowe rozmrażanie. Jeżeli technik pracuje sam, szybkość przeprowadzania zabiegów powinna określać liczbę rozmrażanych słomek na raz. W razie potrzeby, można użyć dwóch rozmrażaczy.
Pojedynczy technik po wykonaniu wielu zabiegów, może odczuwać zmęczenie. Brak koncentracji i chęć szybkiego wykonania zabiegu, powoduje pośpiech i często skutkuje zdeponowaniem nasienia w nieodpowiednim miejscu w drogach rodnych krowy. Częstym błędem jest także noszenie przy sobie zbyt wielu pistoletów załadowanych nasieniem.
Nieprawidłowo przeszkolony pracownik jest dla hodowcy ciężarem finansowym. Sabotowane wyniki mogą pochodzić z czegoś tak podstawowego, jak mieszanie produktów i strzykawek lub nieprawidłowe miejsca iniekcji.
Czasami najbardziej oczywiste rozwiązanie jest najtrudniejsze do wykrycia. Czy Twój technik jest profesjonalnie przeszkolony?

Mandy Schmidt dla Progressive Dairy

Bardziej jak to