ZESPÓŁ WCZESNEGO OSŁABIENIA MIĘŚNI (MW)- wcześniej określany jako SYNDROM ZALEGAJĄCYCH CIELĄT (CALF RECUMBENCY)

CZYM JEST ZESPÓŁ WCZESNEGO OSŁABIENIA MIĘŚNI (MW)?

Zespół Wczesnego Osłabienia Mięśni to nowo odkryta choroba genetyczna u bydła holsztyńskiego, która może spowodować, że dotknięte chorobą cielęta nie będą w stanie stać.

Co do tej pory wiemy?

Ta niekorzystna wada genetyczna została odkryta na podstawie badań przeprowadzonych na Penn State University we współpracy z innymi badaczami. Ta współpraca, w której uczestniczył ABS Global, wykorzystała dane sekwencyjne do odkrycia prawdopodobnej mutacji sprawczej w genie CACNA1S na chromosomie 16 (Dechow i in., 2022). Wydaje się, że jest to niedawna mutacja w obrębie bardzo powszechnego haplotypu u holsztynów. Więcej informacji na temat częstotliwości i wpływu zostanie ujawnionych, gdy branża zbierze więcej informacji.

Co wiemy o zwierzętach- nosicielach?

Opracowano test genetyczny, aby ostatecznie określić zwierzęta, które są nosicielami. ABS posiada wyniki testów dla większości sprzedawanych przez nas buhajów, a więcej wyników testów spodziewanych jest w nadchodzących dniach. Wszystko wskazuje na to, że ABS ma mniej nosicieli w populacji niż inne firmy z branży. Branża pracuje również nad opracowaniem testu haplotypu, ale jest to obecnie niedostępne.

Wyników przetestowanych buhajów z oferty ABS Global są dostępne w wyszukiwarce Bull Search https://absbullsearch.absglobal.com/

Jakie są następne kroki?

Opracowywany jest system przekazywania wyników badań z laboratoriów do Holstein USA i CDCB/AGIL.

Opublikowano oficjalne oznaczenia tej wady genetycznej i są one następujące:

MWT = Free (Wolny), MWC = Carrier (Nosiciel), MWH = Homozygota.

ABS Global dokłada wszelkich starań, aby dostarczać genetykę najwyższej jakości i będzie nadal współpracować z ekspertami z całej branży, gdy wszyscy dowiemy się więcej o zaleganiu cieląt. ABS będzie pracować nad włączeniem wyników do naszych systemów Bull Search i GMS. Będziemy Cię informować, gdy dowiemy się więcej.

Bardziej jak to