Banhadla Farm, Llangedwyn

Stephen and Sarah Suckley-Jones

Llangedwyn, England
http://Stephen%20and%20Sarah%20Suckley-Jones

Typ Stada

Holstein

Rozmiar Stada

320

Małżeństwo Stephen i Sarah Suckley-Jones wraz z ojcem Sarah, Davidem prowadzą 162-hektarową farmę Banhadla w Llangewyn niedaleko Oswestry. Na farmie utrzymywane jest stado w liczbie 320 sztuk.

„Odkryliśmy, że 320 to odpowiednia liczba krów dla farmy i budynków”, wyjaśnia Sarah. „Mieliśmy aż 350, ale dodatkowe krowy zakłóciły przepływ krów i spowodowały ścisk w budynku, co wpłynęło na wydajność całego stada. Dzięki liczbie 320 system działa sprawniej ”.

Krowy karmione TMR cielą się przez cały rok ze szczytami w maju i grudniu. Są one trzymane przez cały rok w podziale na dwie główne grupy laktacyjne, krowy cielne w 140 dniu laktacji są przenoszone do drugiej grupy. Krowy są badane na cielność i przenoszone do drugiej grupy co dwa tygodnie.

Oprócz głównych grup, niedawno utworzyli grupę krów świeżo wycielonych, w której krowy mogą przebywać do dwóch tygodni. Suche zasuszone są trzymane w dwóch grupach.

Gospodarstwo od 20 lat działa w systemie zamkniętym i opiera remont stada na jałówkach pochodzących z własnego chowu, rocznie planuje wprowadzanie do stada 90 jałówek. Jałówki są inseminowane w wieku 13 miesięcy i są przenoszone do pomieszczeń na miesiąc przed kryciem, umożliwiając obserwację rui.

Nacisk kładziony jest obecnie na wydajność, która zbliża się do 10 000 litrów na krowę przy 4,45% tłuszczu i 3,4% białka i ma tendencję wzrostową. Jedną ze zmian, która ma tutaj duży wpływ, jest podawanie tego samego TMR wszystkim krowom. „Kiedyś obcinaliśmy mieszankę dość mocno, gdy krowy przenosiły się z grupy wysoko do niskoprodukcyjnej, ale stwierdziliśmy, że to uderzenie przynosi zysk, więc teraz pozostawiamy to samo i wydajności utrzymują się dobrze”.

Kluczem do planowania jest hodowla krowy najlepiej pasującej do systemu, którego celem jest dobrze zrównoważona krowa.

„Chcemy prowadzić hodowlę tak, aby zmniejszyć potencjalne problemy”, kontynuuje Sarah. „Duże krowy nie pasują do naszych budynków, więc nigdy nie wybieraliśmy ekstremalnych byków. Oprócz wzrostu i produkcji, przyjrzeliśmy się nogom i racicom, zawieszeniu wymion, płodności córek i łatwości wycielenia.

„W przeszłości próbowaliśmy krzyżowania, spoglądając na rasę Szwedzką Czerwoną i Jersey, aby pomóc poprawić zawartość tłuszczu w mleku”.

Aby poprawić precyzję selekcji hodowlanej, używają obecnie Genus ABS Genetic Management System (GMS), ściśle współpracując z Doradcą Sprzedaży Genus ABS, Geraintem Windsorem, który mówi, że indywidualne kojarzenie krów stanowi ogromną różnicę.

„Strategicznie, Sarah i Stephen wiedzą, dokąd zmierzają, a GMS pomaga zwiększyć efektywność tej drogi” – wyjaśnia Geraint. „Co roku oceniamy wszystkie krowy i jałówki pod względem genetycznym i możemy wybrać odpowiednie buhaje, aby zmniejszyć ryzyko chowu wsobnego i chorób recesywnych, jednocześnie tworząc typ krowy pasujący do systemu.
„GMS pozwoliło nam zwiększyć intensywność selekcji i zapewnić, że jałówki na remont stada są hodowane z najlepszych jałowic i pierwiastek”.

Celem jest produkcja 90 jałówek rocznie cielących się w wieku dwóch lat, aby ściśle kontrolować koszty hodowli i uwolnić czas na inne działania. Stado jest stadem zamkniętym od 20 lat, więc aby utrzymać ten status, celem jest współczynnik zastępowalności wynoszącym 25% przy niewielkim ryzyku. Brakowania dokonuje się głównie na podstawie pokroju i kulawizny. Krowy o stusie podejrzanych o paratuberkulozę oraz krowy, które po siedmiu zabiegach nie są cielne, są eliminowane ze stada.

Oznaczało to, że średnio będą sprzedawać około 20 dojrzałych jałówek rocznie, ale nieprzewidziane okoliczności mogą stać się ważniejsze z powodu zagrożenia gruźlicą. Dodatkowa wymiana będzie ważna, jeśli będą zmuszeni wybrakować krowy.

Polityka hodowlana polegała na wykorzystaniu 75% nasienia buhajów mlecznych i 25% buhajów mięsnych z nasieniem konwencjonalnym buhajów mlecznych. Jednak w celu poprawy wydajności produkcji jałówek Suckley-Jones przeszedł na stosowanie genetyki nasienia seksowanego Sexcel.

Według rankingu GMS, 90% z najlepszych jałówek jest kryta nasieniem Sexcel, po trzech nieudanych zabiegach inseminacji są przeznaczan na rzeź. Najgorsze 10% jałówek jest kryte nasieniem Aberdeen Angus.

Sexcel stosuje się również u krów w pierwszej laktacji, pod warunkiem że są one prawidłowo oczyszczone po porodzie. Zdrowe i wykazujące silne objawy rui. Starsze krowy idą prosto na rzeź.

Sarah wyjaśnia, że próbowali nasienia seksowanego około siedem lat temu ze zmiennymi wynikami, ale była i jest pod wrażeniem nasienia Sexcel.

„Doskonałe wyniki, które osiągamy dzięki Sexcel, oznaczają, że zwierzęta do remontu stada pochodzą od najlepszych jałówek i lepszych zwierząt w pierwszej laktacji, zwiększając postęp genetyczny i maksymalizując liczbę cieląt mięsnych.

„Sexcel radykalnie zmienił naszą strategię na lepszą dzięki mniejszej liczbie inseminacji nasieniem buhajów mlecznych, ale możemy być w 100% pewni, że nadal otrzymamy wszystkie potrzebne do remontu stada zwierzęta i możemy zwiększyć nasz dochód z cieląt mieszańcowych.

„Próbowaliśmy uzywać nasienia Sexcel na krowach w drugiej laktacji z dobrym wskaźnikiem zacielenia, ale odeszliśmy od tego z powodu sukcesu, jaki odnieśliśmy w pozyskiwaniu jałówek do remontu od młodszych zwierząt”.

Obecnie wykorzystywane są następujące buhaje mleczne: Denovo Archer, Denovo Afton, Bomaz Accolade i N-Springhope Escalate, zaś buhaje mięsne to Aberdeen Angus ABS Dimension i British Blue Bull Newpole Easy.

„Z pewnością produkujemy więcej cieląt mieszańcowych i pracowaliśmy nad poprawą jakości cieląt. Cielęta były sprzedawane do lokalnych odbiorców, ale obecnie z powodu ograniczeń związanych z gruźlicą musimy je trzymać w gospodarstwie ”.

Kolejnym kluczem do zwiększenia wydajności jest szybkie zacielanie zwierząt i przez ostatnie 10 lat korzystali oni z Systemu Zarządzania Rozmnażaniem Genus ABS (RMS) w rozrodzie wszystkich krów i jałówek, wcześniej polegając na samodzielnie wykonywanych zabiegach inseminacji. W tym czasie David Suckley, który wykonywał wszystkie zabiegi, chciał się wycofać, więc postanowili wypróbować RMS i nie oglądali się za siebie.

Technik RMS, Ifan Hughes, ściśle współpracuje z weterynarzem farmy, Hansem Veneklassem Slots z Park Issa Vets, regularnie co dwa tygodnie sprawdza cielność krów i czy krowy nie wykazują objawów rujowych.

Skuteczność inseminacji wynosi 74%, współczynnik zacieleń 47% i wskaźnik ciąży 36% . Ponad 90% krów jest inseminowanych w ciągu pierwszych 80 dni laktacji, 74% krów jest zacielonych w ciągu pierwszych 100 dni, a tylko 5% nie jest cielnych w ciągu 200 dni.

„Wydajność utrzymuje się na tym poziomie od kilku lat”, komentuje Geraint Windsor. „Podsumowując, krowy prawdopodobnie były zacielane zbyt szybko, więc przez następne sześć miesięcy okres dobrowolnego spoczynku poporodowego zostanie wydłużony z 43 do 50 dni i intereującym będzie obserwowanie, jaki przyniesie to efekt.

„Połączenie jasnego planu gospodarstwa, RMS i GMS zapewnia duże korzyści i powinno oznaczać, że rodzina ma dobrą pozycję, aby w przyszłości zwiększyć ogólną wydajność.”

Related Products