Scarah Bank Farm

Andrew and Alison Walmsley

Ripley, Harrogate, England
http://Andrew%20and%20Alison%20Walmsley

Typ Stada

Holstein

Rozmiar Stada

200

Przechodząc na dój automatyczny z tradycyjnego systemu opartego na hali, Andrew i Alison Walmsley z Scarah Bank Farm, niedaleko Ripley, Harrogate stanęli przed szeregiem wyzwań, które wymagały od nich ścisłego skupienia się na hodowli i rozrodzie, aby zbudować swoje obecne stado.

W przypadku trzech robotów istnieje limit wielkości stada, dlatego bardzo ważne jest, aby cały system był tak wydajny, jak to możliwe, wykorzystując system zarządzania rozrodem Genus ABS (RMS) oraz ukierunkowane wykorzystanie nasienia seksowanego zmniejszają całkowite koszty remontu stada i zwiększają wartość odchowywanych rocznie cieląt mieszańcowych. Hodują także krowy dobrze dostosowane do systemu i przyszłości.

„Stary hala udojowa miała już swoje lata”, przyznaje Andrew Walmsley. „Wiedząc, że przenosimy się na nowe urządzenie, nie brakowaliśmy starszych, mniej wydajnych krów, więc kiedy przeszliśmy na roboty w 2011 roku, mieliśmy niedobór jałówek. Więc naszym pierwszym wyzwaniem było zwiększenie liczby jałówek, aby umożliwić wyższy wskaźnik zastępowania i rozwój stada. Dój automatyczny rozpoczęliśmy ze 140 krowami dojnymi. ”

W styczniu 2012 r. kupili 32 jałówki cielne, a strategia reprodukcyjna opierała się na ich sztucznej inseminacji i użyciu byka tzw. szukarka. Strategia hodowlana polegała na dwukrotnej inseminacji wszystkich krów nasieniem konwencjonalnym buhajów mlecznych oraz stosowaniu nasienia Belgian Blue Fertility Plus u krów, które się nie zacieliły. Jałówki inseminowano nasieniem konwencjonalnym buhajów mlecznych oraz nasieniem buhajów Angus w przypadku braku cielności.

Aby spróbować poprawić wydajność reprodukcyjną i poprawić wskaźnik zastępowania w stadzie, w październiku 2012 r. przystąpili do systemu RMS.

„Zauważyliśmy natychmiastowy wzrost współczynnika ciąż prowadzący do większej liczby urodzonych cieląt. Chociaż pomogło to w osiągnięciu celu, jakim było zwiększenie liczby jałówek, produkowaliśmy również więcej byczków mlecznych i mniej cieląt mieszańcowych. ”

Po dyskusji z Richardem Lucasem z Genus ABS postanowili przejść na nasienie seksowane w inseminacji jałówek. Pozwoliłoby to na zwiększoną podaż zwierząt przeznaczonych na remont, ale pozwoliłoby też na produkcję większej liczby cieląt mieszańcowych, zwiększając wartość odchowywanych rocznie cieląt. Umożliwiło to również precyzyjne dostosowanie strategii hodowlanej do krów.

Jałówki były dwukrotnie inseminowane nasieniem seksowanym, a przy następnym zabiegu stosowano nasienie buhajów Angus. 50% najlepszych krów kryto z użyciem nasienia konwencjonalnego buhajów mlecznych, następnie buhaja mięsnego, natomiast 50% krów o niższej wartości od razu przeznaczone było do kryci nasieniem buhaja mięsnego.

Wysoki wskaźnik skuteczności nasienia seksowanego miał wyraźny wpływ na ilość rocznie odchowywanych cieląt.

„Z 75 jałówek krytych nasieniem seksowanym, otrzymywaliśmy 60 cieląt płci żeńskiej, natomiast od krów otrzymywaliśmy 25 jałówek, co daje w sumie 85. Liczba cieląt mieszańcowych wzrosła do 150 i nadal mieliśmy 25 buhajków mlecznych.

„Z 200 krowami w stadzie mieliśmy teraz zbyt wiele cieląt płci żeńskiej, co powodowało drenowanie zasobów, poprzez zwiększone potrzeby związane z odchowem cieląt, roczniakami i jałówkami cielnymi. Co więcej, każdy czarno-biały byk jest straconą szansą na sprzedaż cielęcia mieszańcowego i wiąże się z karą cenową w wysokości 150 GBP.

„Jednak dodatkowe jałówki oznaczały, że mogliśmy zwiększyć brakowanie i wprowadzić lepszą genetykę do stada. Koncentrowaliśmy się na krowach, ale mogliśmy teraz skupić się na krowach, które wolno się doją, z dużą liczbą komórek i gorszą płodnością. ”

Zachęceni sukcesem nasienia seksowanego u jałówek i wysokimi wskaźnikami zacielenia, dzięki użyciu nasienia Genus ABS Sexcel, w 2018 roku Andrew i Alison podjęli decyzję o przejściu w 100% na używanie nasienia seksowanego w inseminacji przy użyciu nasienia buhajów mlecznych.

Uważali, że maksymalne wykorzystanie nasienia seksowanego w połączeniu z RMS pozwoliłoby na najbardziej wydajną produkcję jałówek, zoptymalizowało koszty remontu stada i zmaksymalizowało sprzedaż cieląt mieszańcowych.

Nasienie Sexcel stosuje się u większości jałówek, jałówki o najniższej wartości genetycznej są przeznaczone do krzyżowania towarowego. Tylko 10% najlepszych krów kryte jest nasieniem buhajów mlecznych, z maksymalnie dwoma inseminacjami Sexcel, po czym stosowane jest nasienie buhajów mięsnych. Wszystkie inne krowy są przeznaczone do krzyżowania towarowego.

Używając systemu RMS, ponad 90% stada wykazuje objawy rui właściwej. Współczynnik wykrywania rui wynosi 67%, a ogólny wskaźnik ciąż wynosi 27%. Wskaźnik zacielenia w stadzie wynosi 38%, a w przypadku nasienia Sexcel u krów 49,6%.

„Naszym celem jest produkcja 50 cieląt płci żeńskiej i 190-200 cieląt mieszańcowych rocznie. Wybieramy zwierzęta do dalszej hodowli, zarówno krowy, jak i jałówki, używając Genus ABS GMS pracując z Thomasem Tiffin, Specjalistą GMS dla Yorkshire, Northumberland i Cumbrii- kontynuuje Andrew. „Możemy być bardzo selektywni i przyglądać się cechom, w tym płodności, szybkości doju i produkcji”.

Zwiększona liczba odchowywanych cieląt mieszańcowych będzie miała znaczący wpływ na przepływy pieniężne. Dodatkowe 50 cieląt wygeneruje dodatkowe 10 000 £. Cielęta są sprzedawane w wieku 6-8 tygodni.

Richard Lucas doradzał w zakresie genetyki produktów mlecznych i mięsnych.

„Przy wyborze nasienia buhajów mięsnych szukamy byków, które mają łatwe wycielenia i dają cieląta dobrej jakości. Chcemy mieć zdrowe cielę i krowę, która po porodzie szybko dochodzi do siebie i doi, a rasa British Blue właśnie to daje ”- wyjaśnia Richard. „Obecnie używamy buhajów takich, jak Kojak, który uzyskuje 130 punktów za łatwość wycielenia i skraca długość ciąży o 3 dni od średniej.

„W przypadku produkcji mleka priorytetem jest funkcjonalna krowa, która nie jest zbyt duża. Przyglądamy się uważnie pozycji tylnych strzyków, głębokości i szerokości klatki piersiowej, a także indeksowi PLI powyżej 700 funtów. Używamy nasienia buhajów takich, jak Eldridge, Solaris, Kipling i Spock. ”

Koncentracja na rozrodzie i przejście na nasienia seksowane przynosi duże korzyści. Stado 200 krów ma obecnie średnio 10 000 litrów wydajności przy 4,0% tłuszczu i 3,22% białka. Są żywione TMR o wartości M + 23 litrów z paszą treściwą zadawaną przez robota. Krowy osiągają maksymalny poziom powyżej 55 litrów.

Andrew twierdzi, że korzyści można zaobserwować w całym gospodarstwie.

„Szybciej wprowadzamy do stada genetykę lepszej jakości i sprzedajemy więcej cieląt mieszańcowych. Przy mniejszej liczbie jałówek na fermie możemy lepiej nimi zarządzać. Jesteśmy bliscy osiągnięcia wycielenia w wieku dwóch lat. Jałówki inseminujemy przy masie ciała 380 kg, niektóre z nich będą się cielić w wieku 22 miesięcy. Mniejsza ilość cieląt w odchowie i mniejsza liczba jałówek, pozwalają zaoszczędzić trochę czasu.

„Lepsza wydajność reprodukcyjna oznacza, że weterynarza przyjeżdża do gospodarstwa co trzy, a nie co dwa tygodnie. Wcześniej krowy, nie latowały się 50 dni po porodzie, ale przesunęliśmy to na 70, aby dać krowom szansę, i interweniujemy w przypadku znacznie mniejszej liczby krów, oszczędzając na kosztach. Przez pięć lat nie używaliśmy byka do krycia na farmie, co jest bonusem.

„Wybierając zwierzęta do wybrakowania, oczekiwaliśmy poziomu komórek somatycznych około 130 i mamy mniej przypadków klinicznych.

„Patrząc w przyszłość, będziemy uważnie obserwować liczbę jałówek i celować w 4-5 sztuk co miesiąc wprowadzanych do stada, ponieważ 12 krów i 5 jałówek miesięcznie to idealna liczba w naszym systemie robotów.

„Ponieważ nie możemy powiększać stada, musimy zwiększać wydajność dzięki produktywnym krowom, jałówkom o odpowiedniej jakości, co roku wchodzącym do stada oraz dużej liczbie wysokiej jakości cieląt mieszańcowych”, podsumowuje Andrew.

Related Products