White House Farm

Andrew Leggott

Northallerton, UK
http://Andrew%20Leggott

Typ Stada

Holstein

Rozmiar Stada

410

Andrew Leggott z White House Farm niedaleko Northallerton nigdy nie bał się wprowadzać nowych technologii i rozwijać swoją działalność. Był jedną z pierwszych farm w kraju, która używała nasienia seksowanego w 2004 r., dzisięć lat temu zobaczył korzyści z Systemu Zarządzania Rozmnażaniem Genus ABS (RMS), a w 2007 r. przeszedł na dój automatyczny.

Teraz rozpoczął program, w ramach którego będzie dążył do zwiększenia wydajności mlecznej na krowę, aby osiągnąć taką samą wydajność gospodarstwa z 50 mniej krów i zwiększyć dochód z cieląt mięsnych. Najważniejsze w jego planach jest dalsze wykorzystywanie technologii hodowlanych i rozrodczych z szerokim wykorzystaniem nasienia seksowanego.

Kiedy zainstalował swoje pierwsze trzy roboty Lely, doił 160 krów. Obecnie ma 410 wycielających się w ciągu roku krów o średniej wydajności 9500 litrów przy 4,05% tłuszczu i 3,2% białka, dojonych przez siedem robotów, ale to się zmienia.

„Stawiamy nowy budynek, który opiera się o istniejącą oborę”, wyjaśnia Andrew. „Będziemy mieć dwa rzędy trzech robotów na środku i będziemy zmniejszać liczbę krów do 360.”

„Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć wydajność, która pozwoli mi zwiększyć wydajność do około 12 000 litrów na krowę. Oznacza to, że możemy sprzedawać tą samą ilość mleka rocznie, ale przy obniżonych kosztach, ponieważ będziemy mieli o 12% mniej krów. Posiadanie jednego robota mniej również przyniesie oszczędności. ”

Bada wszystkie sposoby zwiększenia wydajności i szuka dotacji na sfinansowanie robotów do podgarniania paszy i karmideł dla cieląt. Ponadto szuka sposobów poprawy oświetlenia w budynkach. Produkcja paszy pozostanie priorytetem z zamiarem prowadzenia spożycia. Szczególną uwagę zwraca się również na jakość krów w stadzie.

„Gdy zwiększaliśmy liczebność stada, hodowaliśmy bardzo niewiele krów na wołowinę, ponieważ potrzebowaliśmy jałówek. W rezultacie mieliśmy mniej okazji do zwiększenia wartości genetycznej, mimo że zaczęliśmy wykorzystywać nasienie seksowane do wzrostu liczby urodzonych cieląt jałówek. Teraz możemy wybrać najlepsze krowy, które pasują do systemu, a następnie uzyskiwać potomstwo od nich, aby poprawić jakość stada, co będzie podstawą do osiągnięcia naszych celów.

Andrew Leggott

„Andrew był jednym z pierwszych rolników, którzy zastosowali oryginalną technologię nasienia seksowanego, kiedy chciał zmaksymalizować produkcję jałówek, aby umożliwić ekspansję stada”, wyjaśnia Colin Lucas, Regionalny Dyrektor Biznesowy Genus ABS.

„Będzie również uważnie przyglądał się jałówkom, które utrzymuje w podwójnym celu, jak zwiększenie wartości genetycznej i maksymalizacja wartości cieląt mięsnych. Kluczowe znaczenie będzie miało wykorzystanie nasienia seksowanego Sexcel Genus ABS do produkcji jałówek z jałówek, w celu zwiększenia poprawy genetycznej i umożliwienia produkcji większej liczby cieląt mieszańcowych. ”

Wprowadzone na rynek brytyjski w 2017 roku nasienie seksowane Genus ABS Sexcel jest produkowane przy użyciu unikalnych, zastrzeżonych technologii, które są łagodne dla komórek i zapewniają doskonałe wskaźniki zapłodnienia. Wyniki zostały rygorystycznie zweryfikowane przez ABS Real World Data®, gdzie zbierane są wyniki bezpośrednio od klientów i gdzie znajduje się ponad 40 milionów rekordów krów z całego świata.

„Bardzo chciał wypróbować Sexcel, ponieważ był to najnowszy produkt dostępny i stworzony przy użyciu zupełnie nowej technologii. Sexcel jest przełomem w genetyce nasienia seksowanego i różni się od dostępnych tradycyjnych produktów tego typu. Zaczął używać Sexcel we wrześniu 2018 roku i jest bardzo zadowolony z rezultatów. Wskaźnik zacielenia przy użyciu nasienia Sexcel buhaja Silver wynoszą 73%.”

„Jego względny wskaźnik zacielenia, który porównuje wskaźnik zacielenia z nasienia seksowanego do wskaźnika zacielenia osiągniętego w przypadku nasienia konwencjonalnego, wynosi 113%, to pokazuje wyjątkowe wyniki osiągnięte w przypadku Sexcel. Korzystanie z Sexcel daje więcej opcji z użyciem nasienia buhajów mięsnych i zmniejsza liczbę cieląt rasy bydła holsztyńskiego” – kontynuuje Colin.

Ważna była również wysoka płodność, a RMS oznaczało, że Andrew osiągnął wysoki wskaźnik ciąż, co poskutkowało dużą liczbą cieląt.

Rozpoczęli korzystanie z systemu RMS, ponieważ poród stawał się problemem, a Andrew dostrzegł potrzebę poprawy płodności, szczególnie po to, aby miał stały przepływ wycieleń w celu optymalizacji wydajności robota poprzez zwiększenie liczby wizyt na krowę.

Richard Birkley jest technikiem RMS przez wszystkie 10 lat świadczenia usług, a system RMS jest teraz stosowany również u jałówek. Współczynnik ciąż wynosi obecnie 26%, a Andrew uważa, że system RMS nadal będzie podstawą działalności.

„Przy mniejszej liczbie krów nadal musimy optymalizować wydajność robota, a podstawą tego są wycielenia. Jeśli chcę utrzymać całkowitą wydajność i zwiększyć produkcję na krowę, niezbędny jest wysoki poziom zdolności reprodukcyjnych. ”

Andrew oczekuje, że zmniejszenie liczby krów przyniesie korzyści wykraczające poza poprawę genetyczną. Mówi, że nowe roboty pozwolą na podawanie dwóch różnych koncentratów, co zwiększy elastyczność. Stado jest karmione TMR z dawką podstawową ustaloną na M + 23 litry, a wybór dwóch koncentratów przyniesie korzyści krowom świeżo wycielonym i zmniejszy koszty dla zwierząt w późnej laktacji.

Przeniesienie krów do nowych pomieszczeń pozwoli również zwolnić miejsce dla młodych zwierząt, szczególnie młodszych jałówek, co pomoże poprawić ich wydajność i zapewnić, że nadal będą się cielić w wieku nie przekraczającym 24 miesięcy.

Plan polega na genomicznym przetestowaniu stada i pozyskiwaniu potomstwa do remontu od 25% najlepszych samic. Współpracując z selekcjonerem GMS Thomasem Tiffinem, Andrew używa programu Genus ABS GMS do oceniania samic w stadzie. Konkretnym celem hodowlanym jest poprawa suchej masy mleka. Obecnie używa nasienia buhajów Acheiver, Outback i Yoda 3, wszystkich wyjątkowych byków o wysokim indeksie PLI.

„Po tym, jak najlepsze krowy zostaną zidentyfikowane i uszeregowane, można skupić się na produkcji wołowiny, która stanie się ważnym źródłem dochodów”, kontynuuje Colin.

Chociaż dochód z wołowiny będzie ważny, priorytetem Andrew Leggott jest wycielenie i dojenie krów, dlatego zwraca szczególną uwagę na łatwość wycielenia przy wyborze byków ras mięsnych.

Jałówki są kryte nasieniem buhajów rasy Aberdeen Angus, podczas gdy krowy krzyżowane są z buhajami rasy British Blue. Wszystkie cielęta mieszańcowe będą sprzedawane po testach na BVD w wieku trzech tygodni. Cielęta zainfekowane nie opuszczą farmy.

Szukamy łańcucha dostaw dla cieląt mięsnych, chcemy wygrać dzięki cielętom urodzonym z buhajów z dużą łatwością wycielenia, ale z dobrym wzrostem i cechami tuszy – kontynuuje Andrew. „W idealnej sytuacji wszystkie cielęta będą sprzedawane bezpośrednio nabywcy.

„Jeśli uda nam się osiągnąć cele wyższej wydajności na krowę z mniejszej liczby krów w celu utrzymania produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu wartości genetycznej krów, które mamy i zwiększeniu przyrostu cieląt mięsnych, jestem pewien, że będziemy mieli bardziej solidny system, który będzie ważny, gdy stawimy czoła rosnącej niepewności gospodarczej i politycznej. ”

WYDAJNOŚĆ FARMY WHITE HOUSE

Krowy w stadzie410 zmniejsza się do 360
Wydajność mleka na krowę9500 litrów
21-dniowy Wskaźnik Ciąż26%
Wskaźnik zacielenia dla Genus ABS Sexcel73%
Względny wskaźnik zacielenia*113%

* Względny Wskaźnik Zacielenia porównuje wskaźnik zacielenia z nasienia seksowanego z tym uzyskanym w przypadku nasienia konwencjonalnego.

Related Products