Pięć wskazówek, które zwiększą efektywność szkolenia i utrzymania pracowników

Anibal Ballarotti dla Progressive Dairy

Od 1970 r. liczba gospodarstw mlecznych w Stanach Zjednoczonych spadła o ponad 93%, z ponad 640 000 do około 40 000 w 2018 r. W branży zdominowanej przez duże organizacje mniejsze gospodarstwa rodzinne stoją przed ciągłymi wyzwaniami ekonomicznymi.


Jedną ze strategii walki z konkurencją, niedostępną dla wielu producentów, jest zwiększenie liczebności stada. Większe stada mogą wymagać większej liczby pracowników. Menedżerowie stają przed koniecznością odpowiedniej integracji i szkolenia nowych pracowników w celu uzyskania najlepszych wyników. W odpowiedzi na te zmiany w branży rolniczej potrzebne są techniki zarządzania, aby zapewnić większy dostęp do odpowiedniego szkolenia, wsparcia technicznego, oceny wydajności i aktywnego zarządzania personelem w celu stworzenia udanego środowiska pracy. Oto kilka kluczowych kroków w udanej strategii zarządzania:

1. Zapewnij szkolenie nowych pracowników.

Dobrze zdefiniowany nowy program zorientowany na pracowników przynosi korzyści finansowe. Jeśli chcesz zobaczyć pozytywne podejście do pracy, wyższą produktywność i wyższy wskaźnik zatrzymania pracowników, ważne jest ustalenie jasnych oczekiwań i standardów dla wszystkich nowych pracowników. Skuteczny menedżer nie przekazuje tego mentorowi, który w innym przypadku mógłby udzielić bezpośredniego wsparcia nowemu pracownikowi. Menedżer powinien zamiast tego ustalić, że jest to dodatkowy, samodzielny program. Nowy program orientacji pracowników powinien mieć na celu pomoc w dostosowaniu się do pracy i środowiska oraz zaszczepić pozytywne podejście do pracy i motywację od pierwszego dnia. Skuteczne szkolenie orientacyjne rozpoczyna się pierwszego dnia w pracy i najlepiej je ukończyć w ciągu pierwszego tygodnia. Taki program ułatwia socjalizację nowego pracownika w środowisku pracy i zmniejsza naturalny niepokój, którego wszyscy doświadczamy w nowej pracy. Badania wykazały, że zmniejszenie stresu sprawia, że ​​edukacja jest bardziej efektywna, dzięki czemu nowy pracownik może lepiej skoncentrować się, przyswoić i zachować informacje o nowych zadaniach.


Główna treść szkolenia orientacyjnego może obejmować:

  • Wprowadzenie: przedstaw nowym pracownikom, współpracowników i przedstaw schemat organizacyjny ze strukturą, nazwiskami innych pracowników, w tym osób, które często odwiedzają farmę, takich jak kierowcy ciężarówek, weterynarze, konsultanci, dostawcy i ktokolwiek powinien zostać uznany za oficjalnego gościa.
  • Opis stanowiska: skorzystaj z tego dokumentu, aby omówić konkretne zadania do wykonania, podkreślając, że szkolenie w zakresie podstawowego bezpieczeństwa i określonych zadań zapewni wsparcie techniczne. Następnie nie zapomnij go zapewnić. Jest to ważne, aby wykazać, że Twoja organizacja naprawdę ceni nowego pracownika.
  • Polityka pracownicza: nie przedstawiaj tylko stosu dokumentów do podpisania. Jest to raczej okazja do przeglądu kluczowych zasad, wyjaśnienia oczekiwań w pracy oraz przeglądu wynagrodzeń i świadczeń.
  • Przegląd farmy: warto przedstawić wartości i historię organizacji. Daj pracownikowi możliwość zadawania pytań, a następnie odpowiadaj na nie zgodnie z prawdą. Wreszcie, jest to dobry moment, aby podzielić się swoją misją, celami i zadaniami. Właściwie wykonane, sprawi, że nowy członek Twojej operacji poczuje się mile widziany, zintegrowany i dostrzeże swoją rolę w drodze do osiągnięcia sukcesu gospodarstwa.

2. Przekaż pracownikom informacje zwrotne

Zasadniczo pracownicy otrzymują tylko informacje zwrotne, kiedy praca jest wykonywana źle. Sytuacja ta wywołuje negatywne odczucia, prowadząc do braku motywacji, a w konsekwencji do obniżenia wydajności. Przełam ten nawyk. Stwórz aktywne środowisko do nauki i pozytywne, planując spotkania, aby wyjaśnić, „dlaczego robimy to, co robimy” i jak możemy to zrobić lepiej. Być może pracownik nie wie, jak właściwie wykonać tę pracę z powodu niewystarczającego przeszkolenia. Lub, on / ona może nie rozumieć, dlaczego niektóre zadania muszą być wykonane w określony sposób. Może myśleć, że robi dobrze, ale bez informacji zwrotnych tak naprawdę wcale nie zrozumie. W innych przypadkach może niesłusznie wierzyć, że pewne zadanie musi zostać wykonane jak najszybciej, niezależnie od ważniejszych względów. Przemyślane i aktualne informacje zwrotne są ważnym elementem dobrego zarządzania.

3. Poproś pracowników o opinię.

Zachęć swoich pracowników, aby czuli, że są częścią firmy i jej przyszłości. Pokaż im wpływ ich dobrej wydajności pracy i poproś o pomysły, jak uczynić to jeszcze lepszym. Jeśli planujesz zmianę lub wdrożenie nowych standardowych procedur operacyjnych (SOP), poproś o ich opinie. Pomysły osób, które wykonują dane zadanie mogą być bardzo cenne. Ich zaangażowanie podkreśla także ich poczucie bycia cenną częścią operacji, co z kolei promuje zaangażowanie w wykonywanie jak najlepszej pracy.

4. Znajdź właściwe zadanie dla odpowiedniego pracownika

Jest to jedno z najważniejszych zadań menedżera – zbudowanie skutecznego zespołu roboczego w celu uzyskania spójnych wyników. Dopasowywanie pracownika do zadania (zadań), w których się wyróżnia, daje doskonałe wyniki. W zależności od zakresu obowiązków pracownika musi on mieć określone cechy osobowe. Na przykład przy odchowie cieląt cechy takie jak dbałość o szczegóły, poziom wiedzy, cierpliwość wobec zwierząt, wyższy poziom zgodności i odpowiedzialności są umiejętnościami istotnie powiązanymi z tym zadaniem. Szkolenia dla personelu w gospodarstwie mlecznym są kluczowym narzędziem zarządzania, a nadzorowane, praktyczne szkolenie zapewnia miernik do oceny poziomu wiedzy, umiejętności i dbałości pracowników o szczegóły. Zgodnie z obserwacjami menedżera zawsze może on dostosować pracowników i stanowiska, aby znaleźć najlepszą osobę do danego zadania.

5. Czy możesz powiedzieć „dziękuję”?

Przygotowałeś kompletny program orientacyjny, aby upewnić się, że wszystko zostało zabezpieczone. Następnie przypisałeś przełożonego do nauczania nowego członka zespołu. Oferujesz dobry pakiet kompensacyjny, który zawiera korzyści. Ponadto przyprowadziłeś specjalistę, który zapewni dwujęzyczne szkolenie, aby upewnić się, że pracownik rozumie „dlaczego” w celu poprawy wydajności. Twój nowy pracownik odzwierciedla już świetne podejście i pomaga stworzyć pozytywne środowisko pracy. W porządku, świetnie. Oczywiście wszyscy zgadzamy się, że jesteś bardzo zajętą osobą, ale ważne jest, aby poświęcić trochę czasu na załodze. Okaż swoim pracownikom uznanie, powiedz „dziękuję” za wszystko, co robią dla Twojej firmy.

W czasach, gdy wyzwaniem jest utrzymanie dobrych pracowników, jeśli przygotowujesz pozytywne środowisko pracy dla członków swojej firmy, wdrażasz częste oceny wydajności, pytasz i udzielasz informacji zwrotnych, zapewniasz szkolenia, dopasowujesz odpowiedniego pracownika do danego zadania, wykorzystujesz dobre umiejętności komunikacyjne, aby wyrazić uznanie, Twoi pracownicy będą gotowi dołożyć wszelkich starań. Pracując razem w ten sposób, zobaczysz lepszą wydajność i rentowność.

Anibal Ballarotti

Konsultant serwisu technicznego ABS Global

Originally published on Progressive Dairy

Bardziej jak to