Cztery sposoby na poprawę wydajności pracowników bez premii

Anibal Ballarotti dla Progressive Dairy

Jaki jest najlepszy sposób na motywowanie pracowników do poprawy wydajności pracy? Jest to częste pytanie rolników, którzy zatrudniają pracowników pełnoetatowych. Oprócz podstawowych wynagrodzeń wielu pracodawców oferuje premie, aby zachęcić do dobrej pracy.


W 2011 r. badanie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy prowadzone przez Iowa State University wykazało, że 65% otrzymało jakąś premię, zależną od wydajności, wielkości, okresu zatrudnienia lub rentowności. Trudno stwierdzić, czy te 65% pracowników osiągnęło lepsze wyniki niż pozostałe 35%, które nie otrzymały żadnej dodatkowej płatności. Dlatego pozostaje pytanie: czy ta tradycyjna praktyka wykorzystywania pieniędzy w celu motywowania i zatrzymywania pracowników naprawdę działa? Badanie przeprowadzone przez Willis Towers Watson wykazało, że tylko 20% pracodawców w USA uważa, że wypłaty premii są skutecznym czynnikiem motywującym pracowników. A ty? Czy uważasz, że to najlepszy sposób, aby zachęcić pracowników do wykonywania pracy lepiej?


Pionierskie badania w tej dziedzinie zostały przeprowadzone na początku lat 70-tych XX wieku przez Edwarda Deci, który stwierdził, że ludzie mają trzy główne potrzeby psychologiczne: czuć się autonomicznie, czuć się kompetentnym i czuć się związanym z innymi. Zgodnie z badaniami Deci płatność nie spełnia tych potrzeb. Powiedział, że zbyt duży nacisk na nagrodę finansową osłabia autonomię, a w konsekwencji wewnętrzną motywację. Teoria ta głosi, że poczucie własności i autonomii jest podstawowym elementem motywacji. Zgodnie z tą teorią ludzie naturalnie odczuwają satysfakcję z rozwoju osobistego i poprawy, która wynika z poczucia odpowiedzialności za swoją pracę.


Przeciwna teoria zakłada, że menedżerowie przyjmują motywacyjne podejście, ponieważ uważają, że ludzie mają nieodłączną tendencję do unikania pracy. Tacy menedżerowie uważają, że nagrody pieniężne są najlepszym dostępnym narzędziem do zatrzymywania pracowników i motywowania ich do osiągania najlepszych wyników w pracy.


Najważniejsze czynniki motywujące pracowników mogą być niejasne. Możliwe, że różnią się one w zależności od osoby. Jednak ważna może być większa autonomia, zdobywanie nowych umiejętności, wyrażanie siebie, lepsze warunki pracy lub zarabianie większej ilości pieniędzy. Co Twoim zdaniem najlepiej motywuje ludzi do robienia wszystkiego, co w ich mocy? Niektóre alternatywy inne niż pieniądze są przedstawione poniżej:

1. Odpowiedzialność

Ważne jest, aby Twoi pracownicy rozumieli, że są istotnym elementem firmy. Możesz to osiągnąć, wyznaczając im bardziej znaczące zadania i obowiązki. Pokazując, jakie znaczenie mają dla biznesu i społeczeństwa, prawdopodobnie poczują się związani z biznesem i połączą swoje wysiłki z sukcesem gospodarstwa. Pracownicy powinni również swobodnie wyrażać swoje opinie i pomysły w razie potrzeby, bez obawy, że zostaną zignorowani lub upomnieni. Jako pracownicy na pierwszej linii frontu, ich pomysły i sugestie zasługują na poważne rozważenie. Przyjęcie informacji zwrotnych od zespołu, gdy tylko jest to możliwe, i zaszczepienie mu poczucia, że ​​jego poglądy są dla Ciebie ważne, daje poczucie odpowiedzialności. Inną strategią mającą na celu zwiększenie poczucia osobistej odpowiedzialności może być wyeliminowanie postaci przełożonego. Ten krok mógłby przyczynić się do zrozumienia, że ​​każda osoba jest cenioną, istotną częścią zespołu, a nie samotnym pracownikiem podlegającym jednej osobie. Współpraca w zespole, z każdym pracownikiem na równym poziomie ze współpracownikami, umożliwi pracownikom poświęcenie większej ilości energii na rozwiązywanie problemów, a także zwiększy poczucie odpowiedzialności.

2. Rowzój

Zapewniając pracownikom możliwości edukacji i rozwoju, pokazujesz im, że mają znaczenie dla biznesu i że mogą awansować. Nic nie motywuje ludzi bardziej niż zachęcenie i wsparcie, aby stać się lepszą wersją siebie. Pracownicy doceniają i są motywowani do zrozumienia długoterminowego planu szkolenia. Nawet jeśli Twoja firma nie ma budżetu na naukę i rozwój, nadal mogą istnieć możliwości szkolenia. Nie przeocz usług świadczonych przez dostawców. Dostawcy genetyczni, firmy żywieniowe lub farmaceutyczne oraz konsultanci mogą być ważnymi zasobami w tej działalności. Nie należy też zapominać o zasobach społeczności, które mogą zapewnić cenne wykształcenie pracownikom. Czy Twoi pracownicy potrzebują nauki języka? Cenne są tu programy państwowe, a wiele bibliotek oferuje również zajęcia. Twoi pracownicy mogą nie być świadomi takich możliwości w społeczności. Możesz być ogniwem łączącym ich z potrzebnymi zasobami.

3. Środowisko pracy

Uznanie znaczenia równowagi między życiem zawodowym a osobistym jest kolejnym czynnikiem motywującym, który może przynieść korzyści Twojej firmie. Pracownicy cenią sobie autonomię lub elastyczność. Daje im to poczucie, że są oni nie tylko pracownikami, ale także mężami, ojcami i członkami społeczeństwa odpowiedzialnymi za życie osobiste. Kroki podjęte w celu zrównoważenia tych potrzeb mogą również przynieść korzyści przedsiębiorstwu. Ich zadowolenie ze środowiska pracy może zwiększyć stopień zatrzymania siły roboczej, produktywność i motywację. Inne aspekty środowiska pracy obejmują utrzymanie odpowiedniej wentylacji, oświetlenia i warunków sanitarnych. Mogą istnieć inne czynniki, które można łatwo przeoczyć. Poproś swój zespół o zasugerowanie sposobów poprawy środowiska pracy? Zrób listę sugestii i podaj przynajmniej niektóre z nich jako nagrody zbiorowe, gdy osiągnięty zostanie określony cel. To i inne działania budujące zespół mogą pomóc w budowaniu zaufania, szacunku, solidarności i motywacji.

4. Uznanie

Pracownicy muszą być doceniani za cały swój wkład i osiągnięcia. Uznanie dobrej pracy niekoniecznie samo w sobie motywuje. Jednak zaniechanie tego, może obniżyć poziom motywacji. Uznanie może być czymś więcej niż premią za wysiłki pracowników. Odnoszący sukcesy kierownik zrozumie, że niektórzy pracownicy byliby bardzo zmotywowani poprzez formalne uznanie przed innymi współpracownikami, takie jak certyfikat lub lunch zespołowy. Możesz również wyrazić swoje uznanie, pozwalając im na pewną elastyczność i dając im dodatkowe obowiązki, o których wiesz, że mogą sobie poradzić. Możesz nawet iść dalej i organizować comiesięczne przyjęcie urodzinowe lub “happy hour”. Nie czekaj do sezonu wakacyjnego, aby zorganizować przyjemne zajęcia. Możesz organizować imprezy przez cały rok, aby przypomnieć zespołowi, że wszyscy są częścią zespołu. Jedno jest pewne, wszyscy lubią być doceniani za dobrze wykonaną pracę.

Zanim przyjrzysz się sposobom poprawy motywacji swoich pracowników, musisz upewnić się, że zapewniasz uczciwe, oparte na zaufaniu miejsce pracy o konkurencyjnych wynagrodzeniach. Jeśli występują błędy krytyczne w sposobie wynagradzania lub traktowania ludzi, musisz je najpierw naprawić. Jeśli nie zostaną rozwiązane, wszelkie inne wysiłki mające na celu poprawę motywacji prawdopodobnie zakończą się niepowodzeniem. Żeby wszystko było jasne. Nie proponujemy, aby nagrody finansowe nie były ważnym czynnikiem motywującym. Zamiast tego sugerujemy skorzystanie z tych nauk behawioralnych, aby lepiej zrozumieć motywację pracowników. Świeże spojrzenie na środowisko pracy i harmonogramy płatności może poprawić zarówno zadowolenie z pracy, jak i wydajność.

Originally published on Progressive Dairy

Bardziej jak to